Om du deltar i ett program

Så långt det är möjligt ska utbildningar/tjänster som normalt sker i klassrumsmiljö eller som gruppaktivitet bedrivas på distans. Uppmaningen gäller till och med 31 mars 2022.

Sidan uppdaterad 2021-12-22

Vanliga frågor och svar

Vad gäller för mig som går på arbetsmarknadsutbildning eller någon annan utbildning/tjänst från Arbetsförmedlingen?

Vi har uppmanat alla våra upphandlade leverantörer att övergå till en lösning på distans. Uppmaningen gäller till och med 31 mars 2022.

Har du påbörjat en utbildning eller annan tjänst från Arbetsförmedlingen hos någon av våra leverantörer har du möjlighet att gå klart aktiviteten på distans som planerat. Påbörjar du aktiviteten efter 1 april 2022 gäller inte längre vår uppmaning att den ska ske på distans. Hur aktiviteten ska genomföras efter 1 april 2022 beslutas i överenskommelse mellan dig, leverantören och Arbetsförmedlingen, men styrs även av vilka möjligheter till deltagande på distans som finns med i avtalet för utbildningen eller tjänsten.

Det påverkar dig som till exempel går en arbetsmarknadsutbildning, en förberedande utbildning, stöd och matchning, introduktion till arbete eller en yrkes- och studieförberedande modul.

Du behåller ditt aktivitetsstöd under tiden du deltar i en utbildning/tjänst på distans.

Min utbildning/tjänst innehåller praktiska moment som behöver genomföras i grupp/klassrumsform – vad gör jag?

Om du går en utbildning/tjänst med praktiska moment, som till exempel transport- och industriutbildning, är det möjligt att de teoretiska delarna kan genomföras på distans. Andra delar kan dock fortfarande behöva genomföras fysiskt.

Individuella bedömningar om fortsatt deltagande görs om det endast är moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i utbildningen. Du får mer information av din utbildningsanordnare/leverantör om hur det går till.

Hur deltar jag på distans?

Olika distanslösningar kan användas, till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Varje utbildningsanordnare/leverantör gör ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Vissa utbildningsanordnare/leverantörer kan också låna ut utrustning. Skulle inte detta vara möjligt kommer Arbetsförmedlingen att göra en bedömning om du kan fortsätta din utbildning/tjänst eller inte.

Behåller jag mitt aktivitetsstöd under tiden utbildningen/tjänsten genomförs på distans?

Ja, du behåller ditt aktivitetsstöd under tiden du deltar i en utbildning/tjänst på distans.

Jag har inte tekniska möjligheter att genomföra min aktivitet hemifrån, hur gör jag?

Olika distanslösningar kan användas, till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Varje utbildningsanordnare/leverantör gör ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Vissa utbildningsanordnare/leverantörer kan också låna ut utrustning. Skulle inte detta vara möjligt kommer Arbetsförmedlingen att göra en bedömning om du kan fortsätta din utbildning/tjänst eller inte.

Är jag försäkrad om en olycka sker när jag genomför min utbildning/tjänst på distans?

När du deltar på distans är försäkringsskyddet via Kammarkollegiet begränsat och i synnerhet om du sitter hemma. Om du dessutom utför teoretiska studier finns ingen möjlighet till ersättning för skador som sker under tiden du deltar i utbildningen/tjänsten.

Vi rekommenderar därför att du tecknar en egen olycksfallsförsäkring.

Jag tillhör en riskgrupp och deltar i en utbildning via Arbetsförmedlingen, hur gör jag?

Det är utbildningsanordnaren/leverantören och inte Arbetsförmedlingen som planerar hur utbildningen/tjänsten ska genomföras och hur eventuella distanslösningar fungerar.

Är det endast moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i din utbildning/tjänst och du bedömer att du inte kan delta på grund av smittorisk måste du kontakta Arbetsförmedlingen för vidare planering.