Om du deltar i ett program

Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland annat gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.

Gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor är stängda för att dämpa smittspridningen av coronaviruset. Arbetsförmedlingen har fattat ett liknande beslut gällande utbildningar och aktiviteter inom program och insatser för arbetssökande. Arbetsförmedlingen uppmanar alla leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att övergå till distanslösningar.

Vanliga frågor och svar

Uppdaterades 4 maj klockan 10.05.

Gymnasiet, folkhögskolorna och universiteten stänger. Vad gäller för mig som går på arbetsmarknadsutbildning eller någon annan utbildning/tjänst från Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen uppmanar alla leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att övergå till distanslösningar.

Det påverkar dig som arbetssökande inom arbetsmarknadsutbildningar och en rad andra upphandlade tjänster som exempelvis förberedande utbildningar, stöd och matchning, introduktion till arbete, yrkes- och studieförberedande moduler.

Du som går en utbildning behåller ditt aktivitetsstöd under tiden som tjänsten genomförs på distans.

Undervisning och gruppaktiviteter bör ske på distans

Min utbildning/tjänst innehåller praktiska moment som behöver genomföras i grupp/klassrumsform – vad gör jag?

Om du går en utbildning/tjänst med praktiska moment, som till exempel transport- och industriutbildning, är det möjligt att de teoretiska delarna kommer att kunna genomföras på distans. Andra delar kan dock fortfarande behöva genomföras över en fysisk träff.

Individuella bedömningar om fortsatt deltagande kommer göras om det endast är moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i utbildningen. Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information om hur det kommer gå till.

Hur deltar jag på distans?

Olika distanslösningar kan användas till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Vissa utbildningsanordnare/leverantör kan också låna ut utrustning. Varje utbildningsanordnare/leverantör kommer att göra ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna fortsätta ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information när man har beslutat hur det ska gå till.

Behåller jag mitt aktivitetsstöd under tiden utbildningen/tjänsten genomförs på distans?

Ja, du behåller ditt aktivitetsstöd även när utbildningen/tjänsten, eller delar av den, genomförs på distans.

När kan jag börja genomföra min utbildning/tjänst på distans?

Arbetsförmedlingens har uppmanat utbildningsanordnare/leverantörer att så snart som möjligt förbereda och ställa om verksamheten så att hela eller delar av utbildningarna kan bedrivas på distans.

Utbildningsanordnaren/leverantören kommer informera dig om hur eventuella distanslösningar kommer fungera och när de börjar gälla.

Jag har inte tekniska möjligheter att genomföra min aktivitet hemifrån, hur gör jag nu?

Olika distanslösningar kan användas till exempel dator, läsplatta, telefon, litteratur och annat instuderingsmaterial. Vissa utbildningsanordnare/leverantörer kan också låna ut utrustning. Varje utbildningsanordnare/leverantör kommer att göra ett upplägg som passar bäst för att du ska kunna fortsätta ta del av de inplanerade aktiviteterna.

Om du saknar nödvändig utrustning, till exempel dator, för att kunna ta del av tjänsten på distans, är det möjligt för utbildningsanordnaren/leverantören att tillfälligt låna ut utrustning till dig. Skulle inte detta vara möjligt kommer Arbetsförmedlingen att göra en bedömning om du ska fortsätta i din aktivitet eller inte.

Är jag försäkrad om en olycka sker när jag genomför min utbildning/tjänst på distans?

När du genomför aktiviteter på distans är försäkringsskyddet via Kammarkollegiet begränsat och i synnerhet om du sitter hemma. Om du dessutom utför teoretiska studier finns ingen möjlighet till ersättning för skador som sker under programtid.

Därför rekommenderar vi att du tecknar en egen olycksfallsförsäkring.

Jag tillhör en riskgrupp och deltar i en utbildning via Arbetsförmedlingen, hur ska jag göra nu?

Det är utbildningsanordnaren/leverantören och inte Arbetsförmedlingen som bestämmer hur aktiviteten ska genomföras och hur eventuella distanslösningar kan fungera.

Utbildningsanordnaren/leverantören gör en individuell bedömning om fortsatt deltagande om det endast är moment som kräver fysisk närvaro som kvarstår i aktiviteten. Din utbildningsanordnare/leverantör kommer ge dig mer information om hur det kommer gå till.