Om du blir sjuk

Om du är sjuk eller vårdar barn kan du behöva meddela det till Arbetsförmedlingen. I vilka situationer du måste göra det beror på vilken ersättning du har. Om du till exempel deltar i ett av våra program måste du alltid anmäla till oss att du är sjuk.

Vanliga frågor och svar

Uppdaterades 11 maj klockan 10:40

När ska jag göra en sjukanmälan?

Har du ett möte inbokat och inte kan komma behöver du meddela det till Arbetsförmedlingen. Har du inget inbokat möte markerar du frånvaron i din tidrapport hos din a-kassa. För att ansöka om ersättning under sjukfrånvaron behöver du kontakta Försäkringskassan.

Kom ihåg att meddela Arbetsförmedlingen när du är tillbaka och kan söka jobb igen.

Kontakta oss

Om du deltar i ett program med aktivitetsersättning, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, anmäl din frånvaro här:

Anmäl frånvaro

Kan jag boka av mitt möte med er om jag känner mig förkyld?

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Kontakta oss för att boka av ditt möte.

Kontakta oss

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro

Jag deltar i ett program. Kan jag få ersättning första dagen om jag blir sjuk?

Regeringen har nu beslutat att du som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning kan få ersättning utan karensdag. Alltså även första dagen du är sjuk. Ersättningen ansöker du som vanligt om hos Försäkringskassan. Slopandet av karens tillämpas från och med 11 mars.

Mer information om beslutet av tillfälligt slopad karensdag

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro

Jag deltar i ett program. Behöver jag lämna läkarintyg om jag är sjuk mer än sju dagar?

Regeringen har nu beslutat att ta bort kravet på läkarintyg efter sjunde sjukdagen för dig som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du behöver alltså inte lämna något läkarintyg till Arbetsförmedlingen när du är sjuk. Ersättningen ansöker du som vanligt om hos Försäkringskassan. Slopandet av läkarintyg tillämpas från och med 13 mars.

Kom ihåg att sjukanmäla dig.

Anmäl frånvaro