Ersättning från a-kassan under coronatider

Riksdag och regering har beslutat att lätta upp villkoren för att få ersättning från a-kassan och höja taket för ersättningen på grund av coronavirusets påverkan på arbetsmarknaden.

Tillfälligt förändrade villkor för att få ersättning från a-kassan med anledning av coronaviruset

De tillfälliga reglerna trädde i kraft 13 april och gäller året ut:

  • Kravet på antal arbetade timmar för att ha rätt till ersättning har minskats. Nu räcker det om du har jobbat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Alternativet är minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.
  • Varje månad som du är medlem i en a-kassa räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i en a-kassa kan ha rätt till inkomstrelaterad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön.
  • Taket för ersättning höjs till 26 400 kronor per månad under de första 100 ersättningsdagarna. Grundersättningen höjs till 11 220 kronor per månad om du har jobbat heltid.
  • Från 29 juni 2020 höjs taket för ersättning även från ersättningsdag 101. Du kan då få maximalt cirka 22 000 kronor per månad före skatt.

Mer om de tillfälliga reglerna kan du läsa på regeringens webbplats

Kontakta din a-kassa om du har frågor

Om du har frågor om din ersättning, utbetalning, ditt medlemskap eller något annat, kontaktar du din a-kassa. På Sveriges a-kassors webbplats hittar du kontaktuppgifter till alla a-kassor.

Sveriges a-kassor

 

Vanliga frågor och svar

Vilka är kraven för att få ersättning från a-kassan?

För att ha rätt till ersättning behöver du ha jobbat tidigare. Du behöver även vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du behöver vara beredd att kunna ta ett jobb direkt. Det innebär bland annat att du inte är sjukskriven, att du är i Sverige och att du har eventuell barnomsorg ordnad.

Du behöver även söka jobb aktivt vilket innebär att du kontinuerligt söker arbeten och i övrigt följer din planering.

Regeringen har tillfälligt ändrat regelverket för att uppfylla villkoren för a-kassa, se längre upp på sidan.

Hur får a-kassan signal om att jag är arbetslös och vill ha ersättning?

Har du inte angett att du ska söka ersättning från a-kassan när du skrev in dig på vår webbplats kan du ringa oss och vi kan meddela din a-kassa. Har du skrivit in dig vid ett besök och signalen till a-kassan inte skickades vid det tillfället, så behöver du ringa oss.

Om du redan är inskriven och anmäld till en a-kassa men är pausad på grund av arbete eller att du varit sjuk en period behöver du ringa, chatta eller besöka oss för att vi ska meddela din a-kassa att du åter är arbetssökande.

Din anmälan till a-kassan gäller från det datum som du kontaktar eller besöker oss och kan legitimera dig.

Jag har bytt a-kassa, vad behöver jag göra?

Har du bytt a-kassa behöver du meddela oss det så snart som möjligt.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till ersättning från a-kassan?

Du kan kontakta din kommun för att ansöka om ekonomiskt stöd om du fått besked från din a-kassa att du inte uppfyller villkoren för ersättning.

Hur anmäler jag mig till a-kassan om jag missade det när jag skrev in mig?

Har du inte angett att du ska söka ersättning från a-kassan när du skrev in dig på vår webbplats kan du ringa oss och vi kan meddela din a-kassa. Har du skrivit in dig vid ett besök och signalen till a-kassan inte skickades vid det tillfället, så behöver du ringa oss.

Hur söker jag ersättning från a-kassan?

Har du precis skrivit in dig och tänker söka ersättning från a-kassan behöver du lämna tidrapporter. Det gör du enklast genom att logga in på a-kassans webbplats. Där skriver du vilka dagar du varit helt arbetslös eller hur många timmar du jobbat varje dag. Information om utbetalningsdagar ska finnas på deras webbplats. 

Har jag rätt till ersättning från a-kassan?

För att ha rätt till ersättning behöver du ha jobbat tidigare. Du behöver även vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du behöver vara beredd att kunna ta ett jobb direkt. Det innebär bland annat att du inte är sjukskriven, att du är i Sverige och att du har eventuell barnomsorg ordnad.

För mer information om just du uppfyller villkoren för ersättning behöver du kontakta din a-kassa.

Du behöver även söka jobb aktivt vilket innebär att du kontinuerligt söker arbeten och i övrigt följer din planering.

Regeringen har tillfälligt ändrat regelverket för att uppfylla villkoren för a-kassa, se längre upp på sidan.