Om du behöver redovisa sökta jobb

Om du är arbetslös och får någon form av ersättning kan vi ibland begära underlag som visar att du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport.

Så här går det till

Om du blir utvald för kontroll får du ett brev från oss, tillsammans med en svarsblankett. I svarsblanketten ser du vilka jobb som du ska visa att du har sökt. Du kan visa att du har sökt ett redovisat jobb genom att skicka in till exempel:

  • din ansökan
  • dokumentation som visar att du har sökt jobbet, till exempel ett svar från arbetsgivaren som visar att du har sökt jobbet, eller något annat underlag som visar att arbetsgivaren har tagit emot ansökan från dig
  • en skärmbild av bekräftelse på att du sökt jobbet.

Spara dokumentation som visar att du har sökt ett redovisat jobb i minst tre månader.

Vad händer om du inte svarar?

Om du inte skickar in den ifyllda svarsblanketten i tid, eller om du inte kan visa att du har sökt de jobb som du redovisat i aktivitetsrapporten, kan det påverka din rätt till ersättning.

Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats är det Arbetsförmedlingen som utreder rätten till ersättning. Om du har ersättning från a-kassan kan Arbetsförmedlingen meddela a-kassan, som då utreder rätten till ersättning.