Enkät till arbetsgivare om rekryteringssituationen i yrken

Publicerad: 2023-09-04

Nu i september börjar Arbetsförmedlingen skicka ut enkäter till arbetsgivare om rekryteringssituationen. Svaren är en viktig del i arbetet med att ta fram yrkesprognoser.
– Vi är väldigt tacksamma om du som får enkäten svarar. Då bidrar du till arbetet för att möta framtidens kompetensbehov, säger Eva Samakovlis, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser används av en rad olika organisationer och myndigheter och det finns ett stort behov av arbetsmarknadsbedömningar per yrke. Yrkesprognoserna används också för att göra bedömningar av den regionala arbetsmarknaden.

För att utveckla prognosarbetet inleder Arbetsförmedlingen nu ett arbete med att göra bedömningar av rekryteringsläget genom att skicka ut enkäter till arbetsgivare som annonserar på platsbanken.

Eva Samakovlis, analyschef

Ansvarig för Arbetsförmedlingens prognosarbete är myndighetens analyschef Eva Samakovlis och vi bad henne berätta lite mer om det arbetet.

Hur kommer enkätsvaren användas?

– De kommer användas för att beskriva möjligheterna till arbete och rekryteringssituationen för olika yrken såväl regionalt som nationellt. Svaren är också en viktig del i Arbetsförmedlingens arbete med att ta fram yrkesprognoser.

Vilken nytta kan prognoserna ha för mig som arbetsgivare?

– Med hjälp av den information vi samlar in kan vi utveckla olika tjänster, till exempel yrkesprognoser, och skapa arbetsmarknadsutbildningar med syftet att förbättra kompetensförsörjningen i yrken med hög efterfrågan på arbetskraft. Genom att vi följer efterfrågeutvecklingen på arbetsmarknaden kan arbetsgivare få bättre hjälp att hitta den efterfrågade arbetskraften.

Hur tror du arbetsmarknaden utvecklas i höst?

– Vår bedömning är att arbetsmarknadsläget kommer att försvagas i takt med att konjunkturen fortsätter att dämpas framöver. Men vi vet samtidigt att många arbetsgivare har fortsatt svårt att hitta arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

Statistik och analyser