Så kan du agera med ditt företag 2023

Publicerad: 2022-12-21

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Men förutsättningarna skiljer sig åt i landets regioner och påverkar företagen väldigt olika. Vissa har stora rekryteringsbehov medan andra måste bromsa in eller i värsta fall skala ner. Här får du tips på hur vi kan hjälpa dig - och vad du kan göra på egen hand. Allt utifrån den situation du befinner dig i.

Få koll på arbetsmarknaden 2023 - 2024

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024. Samtidigt har många arbetsgivare fortfarande svårt att hitta arbetskraft med efterfrågade kompetenser. Ta hjälp av vår senaste prognos i din planering. Den ger dig en uppdaterad bild av läget på arbetsmarknaden i Sverige och i ditt län.

Läs mer om arbetsmarknaden 2023-2024

Se kunskapsseminarium om arbetsmarknaden 2023-2024

Tips för dig som behöver anställa nu

 1. Sänk kraven – om du inte är ute i god tid kan det vara svårt att hitta exakt den kompetens du behöver.
 2. Se över kompetens som finns – är det möjligt att växla arbetsuppgifter och omstrukturera på arbetsplatsen?
 3. Kolla med dina nätverk – använd sociala medier eller fråga folk du känner.
 4. Se över spontanansökningar – kanske finns det en person som tidigare visat intresse för företaget eller tjänsten.
 5. Bemanna med en konsult – ta hjälp av oss eller andra bemanningsföretag med att hitta kandidater.

Tips för dig som behöver anställa framöver

 1. Ta in en person som kan växa in i rollen – en ung person eller någon som är ny i Sverige kanske. Då kan du anställa med hjälp av nystartsjobb, ett ekonomiskt stöd som du kan få när du anställer någon som varit utan jobb länge eller är nyanländ. Vi hjälper dig att hitta rätt medarbetare.
 2. Vidareutbilda egen personal – det kanske finns en person som har rätt grundkompetens som kan komplettera med en viss utbildning.
 3. Ta in en person som går en utbildning eller få hjälp med utbildning – vi kan hjälpa dig att skapa en utbildning utifrån dina behov.
 4. Sök kompetens i Europa – våra Eures-rådgivare har kontaktnätverk i hela Europa och kan hjälpa dig att hitta passande kandidater.

Tips för dig som vill planera långsiktigt

 1. Börja rekryteringen så tidigt du kan – då har du större möjlighet att hitta rätt kompetens.
 2. Tänk långsiktigt – det kan vara brist på viktig kompetens även om några år. Vad behöver du för kompetens framöver?
 3. Bygg relationer - se till framtida kompetensförsörjning för ditt företag och skapa relationer med utbildningar, nätverk eller branschorganisationer.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vi har flera tjänster som kan hjälpa dig att hitta kandidater.

Annonsera i Platsbanken

Annonseringsverktyg där du kan publicera annonser i Platsbanken utan kostnad. Annonsen visas även i Europas gemensamma jobbportal EURES och jobbsajter som Linkedin. Den senaste versionen av annonseringsverktyget är enkel att använda och det går snabbt att skapa en annons.

Sök kandidater

Sök bland kandidater i Arbetsförmedlingens kandidatbank. Här kan du välja bland flera sökkriterier, få en träfflista på matchande kandidater och spara dina sökningar. Du kan även direkt ta kontakt med de personer du är intresserad av att rekrytera.

Snabbintervjuer

Ett bra sätt att träffa flera kandidater på samma gång runt om i hela landet. Du håller intervjun digitalt via din dator som måste vara utrustad med en webbkamera. I snabbintervjuer skapar du själv dina intervjutillfällen.

Skräddarsy en utbildning

Behöver du rekrytera, men har svårt att hitta kandidater? Tillsammans med dig som arbetsgivare kan vi utifrån våra befintliga arbetsmarknadsutbildningar skapa en skräddarsydd utbildningsstart, en rekryteringsutbildning.

Anställ med ekonomiskt stöd

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens. Vilket stöd du kan få beror både på dig som arbetsgivare och den arbetssökandes behov.

Rekrytera i Europa

Söker du medarbetare, men lyckas inte hitta rätt kompetens i Sverige? Arbetsförmedlingen Eures kan hjälpa dig att anställa utländsk arbetskraft från ett annat europeiskt land. Vi ger råd och stöd under rekryteringsprocessen, medarrangerar rekryteringsträffar och annonserar lediga tjänster.

Om du skulle behöva varsla personal

Allt du behöver veta om varsel

Finns det en risk för att ni behöver säga upp eller permittera fem anställda eller fler inom samma län? Då behöver ni anmäla varsel till Arbetsförmedlingen. Här kan ni läsa mer om vad som gäller.