Matchningskoncept för nystartsjobb testas i nordvästra Skåne

Publicerad: 2022-04-01

Arbetsförmedlingen testar ett nytt sätt att matcha lokala arbetsgivare med arbetssökande som kan vara aktuella för nystartsjobb. Förhoppningen är att det ska ge en effektivare och mer träffsäker rekrytering.

Piloten genomförs i början av april till juni i nordvästra Skåne med kommuner, fristående aktörer samt arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet. De arbetsgivare som deltar får personlig service av handläggare som arbetar mot lokala arbetsgivare där anställningsstödet nystartsjobb är aktuellt.

Med hjälp av annonser i Platsbanken och ett digitalt självtest som arbetssökande kan göra för att se om de uppfyller villkoren för nystartsjobb, hoppas vi matchningen blir effektivare och av bättre kvalitet. Med motiverade långtidsarbetslösa som själva eller med samarbetspartners hjälp direkt kan ansöka om ett arbete kan ge ett mer träffsäkert och verkningsfullt resultat.

Piloten har sin grund i att arbetssökande och våra samarbetspartners behöver ökad möjlighet att se vilka kompetenser arbetsgivarna har behov av vid rekryteringar med anställningsstödet nystartsjobb. Rekryteringsprocesser tar ofta lång tid och det är svårt att hitta rätt person.

Användning av resultat

Testet följs upp hos våra samarbetspartners, arbetsgivare och arbetssökande genom enkät och intervjuer. Resultatet jämförs med den nollmätning som är gjord.

Arbetsförmedlingens förhoppning är att testet visar på ett effektivare sätt som skapar värde för alla inblandade och att steg i denna riktning kan tas i fortsatt utveckling i våra tjänster.