Möjlighet att ansöka om längre tid med stöd för nystartsjobb

Publicerad: 2022-03-15

Regeringen satsar 20 miljoner kronor i år för att personer som är 55 år eller äldre ska kunna ta del av nystartsjobb under en längre period. Satsningen ska öka möjligheterna för äldre personer som är långtidsarbetslösa att återinträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Förändringen trädde i kraft den 1 februari 2022.

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller är ny i Sverige.

Om nystartsjobb

Den nya satsningen innebär att om du vill anställa en person genom nystartsjobb som är över 55 år kan du nu få stöd dubbelt så länge som den du anställer har varit arbetslös eller har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Stödet kan ges i upp till fyra år och som längst till det år personen fyller 65 år.

Förläng tiden för nystartsjobbet

Om du redan har en person som är över 55 år anställd genom ett nystarsjobb så kan du nu förlänga den perioden. Det gäller om:

  • Den anställdes stöd upphör efter den 31 januari.
  • Omfattar en person som har fyllt 55 år innan pågående beslut har upphört att gälla.
  • Arbetsgivare som tidigare fått stöd för nystartjobb förlängt med 12 månader kan inte fördubbla tiden.