Dina gröna jobb behövs - så fixar du personalen

Publicerad: 2022-01-11

Behovet av svensk arbetskraft inom gröna näringar kommer att vara ovanligt stort i år. Mycket på grund av det oroliga världsläget. Nu vill vi vara med och hjälpa dig att hitta just den arbetskraften du behöver. Och vi har kandidater som snabbt kan komma på plats.

Naturnära jobb: Tre skogsarbetare

Naturnära jobb

Naturnära jobb är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och ett flertal andra aktörer. I Naturnära jobb får personer som är nya eller relativt nyetablerade i Sverige, eller personer som varit arbetssökande en längre tid, möjlighet till anställning under ett år. Under sin anställningstid blir de väl förberedda inför arbetslivet – både genom att få grundläggande erfarenhet av arbetsmarknaden, men också genom utbildning inom de områden där de utför sina arbetsuppgifter exempelvis inom natur- och landskapsvård och användande av handredskap som röjsåg.

Målet är att anställningen avslutas inför fältsäsong för att öka chanserna till bland annat säsongsanställning. Kontakta någon av Skogsstyrelsens matchningsresurser, de svarar gärna på frågor och hjälper arbetsgivare och personer, med rätt kompetens, att mötas.

Mer mat – fler jobb

Arbetsförmedlingen ingår i projektet Mer mat - fler jobb. Tillsammans med LRF och Livsmedelsföretagen lyfter vi branschens företag och ökar dess förutsättningar till utveckling, bland annat genom rekrytering. Du som driver ett matföretag och vill öka lönsamheten, vidareutveckla dig själv och dina medarbetare eller rekrytera fler. Kontakta projektansvariga så hjälper de dig vidare.

För att stärka upp kompetensen inom branschen så tecknades en nationell överenskommelse kring samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i januari 2021. Ett nationellt branschråd ska bildas för att ytterligare stärka upp insatser för en mer träffsäker kompetensförsörjning inom branschen. Tidigare finns även en överenskommelse tecknad mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen som sträcker sig fram till 2022-11-14.

Anställ grön arbetskraft direkt från en utbildning

Arbetsförmedlingen stödjer branschen med arbetsmarknadsutbildningar. Du kan rekrytera direkt från pågående arbetsmarknadsutbildningar inom områden där det råder brist på arbetskraft. På regional och lokal nivå pågår branschsamarbeten för fullt runt om i landet.

Våra tjänster kan hjälpa dig fixa personal snabbt

Rekrytera smidigt med hjälp av våra digitala tjänster. Arbetsförmedlingen har verktyg som gör att du redan nu kan sätta i gång och börja med rekryteringen.

 • Annonsera i Platsbanken
  En annons i Platsbanken skapar du snabbt och enkelt för att nå ut till fler. Platsbanken är Sveriges största jobbsökarsajt och annonsen är kostnadsfri.
 • Snabbintervjuer
  Med snabbintervjuer kan du rekrytera på distans och snabbt intervjua många kandidater. Genom ett inbyggt HR-stöd får du hjälp att strukturera upp och hålla korta videointervjuer som ger dig en bild av kandidaten bakom jobbansökan.
 • Validera och testa arbetskraft genom arbetspraktik
  Genom arbetspraktik kan arbetssökande få praktisera under handledning på en arbetsplats. Då kan vi, i samarbete med arbetsgivarna, testa förutsättningarna för yrket och en eventuell anställning. Yrkeskompetensbedömning kallas det när en arbetssökande som är ny i Sverige visar upp sina yrkeskunskaper inför en anställning.

 • Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsmarknadsutbildning
  Vi har både upphandlade arbetsmarknadsutbildningar och skapar utbildningar tillsammans med dig som arbetsgivare från urval av kandidater till utbildning och anställning. Här hittar du mer samlad information.