Så gör du för att inte gå miste om 55 plussarna

Publicerad: 2021-06-10

Ny statistik visar att 55 – 64-åringar är den grupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. Tillhör du dem som, medvetet eller omedvetet, väljer bort denna grupp när du rekryterar?
Här tipsar Arbetsförmedlingens rekryteringsexpert Michaela Briland hur du kan göra för att inte gå miste om värdefull kompetens.

Arbetslösheten sjunker sakta men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka.  I april var drygt 76 000 av de inskrivna arbetslösa 55–64 år. Av dem har närmare sex av tio varit utan arbete i mer än ett år. 

Michaela Biland, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen, anser att den stora gruppen 55 plussare som nu söker nya jobb är en enormt värdefull resurs som företag med rekryteringsbehov borde ta tillvara.

Michaela Briland, Arbetsförmedlingen

– Våga lyfta blicken och stryk åldern helt i din rekrytering. Genom att fokusera på kompetensen och de mjuka egenskaperna kan du hitta din perfekta match i rekryteringen, säger hon.

En lyckad rekrytering sparar tid, energi och inte minst pengar. 

– Så sätt inte krokben för dig själv när du rekryterar genom att välja bort någon enbart på grund av ålder, säger Michaela Briland.

Tyvärr har pandemin medfört att även personer som tidigare haft en stark förankring på arbetsmarknaden har blivit arbetslösa och dessutom har svårare att komma tillbaka. En förklaring kan vara strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras eller försvinner och inte kommer tillbaka. En annan kan vara åldersdiskriminering. 

Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen

– Det är känt att det förekommer diskriminering på grund av ålder och att det kan påvisas redan vid 40-årsåldern. Under krisen har fler äldre fått svårare att komma tillbaka i arbete. Det är problematiskt då det är av stor vikt att ta vara på kompetens oavsett ålder, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Åldern tycks alltså sätta stopp för många yrkeskarriärer hur skickliga och erfarna dessa personer än är. Det trots att ett antal studier genom åren har visat ungefär samma sak. Äldre anställda har färre sjukdagar, stressar mindre och känner mer engagemang i jobbet än yngre medarbetare. 

Enligt Michaela Briland är en vanlig tankemiss i rekryteringssammanhang att vissa arbetsgivare utgår från fördomar och tänker att 55 plussare är klara på arbetsmarknaden. 

– De har mycket tid kvar samtidigt som vi kan se att trender om att pensionsåldern ökar. Dessa personer får inte bli satta på avbytarbänken, det förlorar hela samhället på och inte minst företagen som behöver kompetensen.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar håller med:

Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen

– I grunden handlar det om att ändra attityder och vanor och att bryta fördomar. Fler arbetsgivare, både offentliga och privata, behöver se till kompetens och inte ålder när de anställer. Detta är en lång process som kräver samtal på alla arenor. Samtidigt måste också arbetssökande vara öppna för att byta yrkesbana, säger Maria Mindhammar.

Michaelas sex skäl till att anställa 55 plus

Ovärderlig livserfarenhet 

De har med sig en vana av att möta många olika människor och situationer i både yrkes- och privatlivet. Detta gör att de bland annat har fått träna upp förmågan att samarbeta, bygga relationer och hantera konflikter genom livet. 

Behövs för att förstå kunderna 

En arbetsplats med låg medelålder riskerar att missa en växande kundgrupp i samhället. Genom att anställa en 55 plussare får du med dig kundinsikter från en person som har koll på kundgruppen. 

Kan ha rätt till anställningsstöd 

55 plussare som har varit utanför arbetsmarknaden en tid kan ha rätt till någon form av anställningsstöd. Det kan innebära att du får ekonomisk ersättning eller annat stöd från Arbetsförmedlingen vid en anställning.  

En viktig del i teamet

En framgångsfaktor i team är att ha en generationsmix. Team med åldervariation kompletterar varandra med olika perspektiv och blir på så sätt mer innovativa och produktiva än en homogen arbetsgrupp.

De skapar stabilitet i arbetsgruppen

De har lärt sig att hantera stress genom arbetslivet och forskning visar att de uppskattar sitt arbete och är mer engagerade vilket gör att de stannar längre hos en arbetsgivare. Detta skapar en trygghet i teamet och 55 plussare kan dessutom föra lärdomar vidare till den yngre generationen.

Lägre korttidsfrånvaro

55 plussare har lägre korttidsfrånvaro jämfört med yngre kollegor. De vabbar sällan eftersom majoriteten har passerat småbarnsåren i familjelivet.