Arbetsgivarpodden: Hantera våld i nära relationer som arbetsgivare

Publicerad: 2021-06-02

Hur stöttar man en medarbetare som utsätts för våld i hemmet? Vad kan du som arbetsgivare vara särskilt uppmärksam på? Är det inte för privat att fråga en medarbetare om våld? Det är några frågor som besvaras i senaste avsnittet av arbetsgivarpodden.

#upptäckvåldet - Myndigheter samverkar för ökad upptäckt av våld.

Var fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld i nära relationer, vilket även påverkar hälsan och förutsättningarna för arbete. Försäkringskassan handlägger varje år 11 000 sjukskrivningsärenden, som är kopplade till våld. Flera av dessa ärenden blir aktuella hos Arbetsförmedlingen när de ska rehabiliteras vidare mot arbete.

En arbetsmiljöfråga

I Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd, samtalar programledaren Ellinor Wassberg och Arbetsförmedlingens införandeledare Åsa Frostfeldt om regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, om varför våld i nära relationer är en arbetsmiljöfråga och varför det är så viktigt att göra ämnet pratbart på våra arbetsplatser.

Till podden: Så hanterar du våld i nära relationer som arbetsgivare

För den våldsutsatta är arbetsplatsen ofta en fristad

Fråga bara vid enskilda möten

Medarbetare som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, kan drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa. För den våldsutsatta är arbetsplatsen ofta en fristad och det är viktigt att som arbetsgivare har kunskap om hur du kan hantera samtal om våld med medarbetaren. Frågor om våld ska endast ställas vid enskilda möten och lämpligt sammanhang kan vara när ni diskuterar hälsofrågor.

Åsa Frostfeldt, införandeledare av om regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld vid Arbetsförmedlingen

– Att som arbetsgivare ha grundläggande kunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Ofta har vi tydliga rutiner och kunskap om hur vi ska hantera en medarbetare som exempelvis har problem med droger eller alkohol, men det finns en större osäkerhet kring hur vi ska agera när medarbetare är utsatta för våld. Det behöver arbetsgivare bli bättre på, säger Åsa Frostfeldt.

Lyssna på poddavsnittet för att få konkreta tips på hur du kan lyfta ämnet med bland medarbetare.

Till podden: Så hanterar du våld i nära relationer som arbetsgivare

Frågor och svar om våld

Hur ska arbetsgivaren agera om det till exempel är akut fysiskt våld?

Är det akut läge ska polisen och socialtjänsten kopplas in om till exempel skyddat boende behövs och polisanmälan behöver göras.

 Vad kan man som arbetsgivare eller kollega vara uppmärksam på?

Det är viktigt att tänka på att vem som helst kan drabbas, men du vet inte vem om du inte frågar. Och man ska vara beredd på att det kan ta tid innan medarbetaren öppnar upp och är beredd att prata om våld med sin arbetsgivare.

Som arbetsgivare eller kollega kan man vara extra uppmärksam på:

  • Synliga skador som bortförklaras.
  • Återkommande sjukskrivningar på grund av nedstämdhet, ångest, smärta, sömnsvårigheter.
  • Kognitiva nedsättningar så att man tex har problem med minnet och koncentrationsförmågan.
  • Att medarbetaren alltid blir skjutsad till och från jobbet.
  • Att närstående ringer och messar frekvent under arbetsdagen.
  • Att man undviker kontakter med det motsatta könet.
  • Att man är förhindrad att åka på tjänsteresa, vara med på konferenser med övernattning eller delta på aktiviteter utanför jobbet.
  • Att man ger undvikande svar på ”vanliga” frågor om vad personen gjort på fritiden.

Hur ska en arbetsgivare agera om en anställd är våldsutsatt?

Först behöver arbetsgivaren sätta sig in i vilken fas medarbetaren befinner sig. Är det akut pågående våld, befinner sig personen i en uppbrottsprocess, är det obearbetade trauman som orsakar problem för medarbetaren eller är det eftervåld? Eftervåld är det våld som personen kan utsättas för efter att ha brutit upp ifrån relationen genom att förövaren tex försöker skrämmas, hämnas eller använda barnen som ett slagträ vilket kan skapa stress och oro.

Man behöver även få reda på vilken typ av våld det är. Om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.

Det avgör för hur man ska agera.

 Var kan jag få mer information om frågor som rör våldsutsatthet och våldsutövande?