Gröna näringar får stöd i rekrytering

Publicerad: 2021-05-10

När pandemin slog till under våren 2020 var det många arbetsgivare inom de gröna näringarna som helt plötsligt stod utan arbetskraft. Efter en snabb omställning hittade Arbetsförmedlingen, tillsammans med LRF nya lösningar som hjälpte arbetsgivare i behov av personal snabbt.

Händer som planterar.

Ett stort antal arbetsgivare inom gröna näringar som jordbruk, trädgård och skogsbruk har under många år förlitat sig på säsongsarbetare från andra länder och sina egna nätverk för att klara belastningen under högsäsongen. Under coronapandemin visade sig den modellen vara sårbar. Ett problem som finns kvar även inför den här säsongen.

Samtidigt som de gröna näringarna är i behov av personal så har branscher som många unga traditionellt söker sig till, såsom butik och restaurang, inte kunnat erbjuda anställning som vanligt. Det gör att det finns en stor ny matchningspotential mellan nya arbetssökande och arbetsgivare.

Snabb reaktion räddade skörden i pandemin

Arbetsförmedlingen såg tidigt under pandemin ett behov för de arbetsgivarna som stod utan personal inför sommaren. De fick snabbt fram korta utbildningar för de viktiga näringarna.

– Vi märkte att arbetsgivarna inom de gröna näringarna var pressade och tog därför fram de kortare utbildningarna för arbetssökande. Vi erbjuder bland annat utbildningar inom skog där det finns ett behov av plantörer och röjare, säger Eeva Vestlund på avdelningen arbetsgivare och leverantörer.

Nationellt samarbete

I januari 2021 tecknades en överenskommelse kring samverkan mellan Arbetsförmedlingen och LRF. Det har också bildats ett branschråd som ska jobba för att stärka upp kompetensen i branschen.

På regional och lokal nivå pågår nu branschsamarbeten. Det finns bland annat utsedda arbetsförmedlare som kan stötta arbetsgivare. Arbetsförmedlingen erbjuder också snabbintervjuer och stödjer branschen med bland annat arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsgivare kan dessutom rekrytera direkt från pågående arbetsmarknadsutbildningar inom områden där det råder brist på arbetskraft.

Dina gröna jobb behövs

Behovet av svensk arbetskraft inom gröna näringar kommer att vara stort även i år. Nu vill vi vara med och hjälpa dig att hitta just den arbetskraften du behöver. Och vi har kandidater som snabbt kan komma på plats.

Dina gröna jobb behövs – så fixar du personalen