Utlandsfödda agronomer redo för anställning

Publicerad: 2021-04-21

I Sverige är det brist på erfarna agronomer, därför har Arbetsförmedlingen initierat ett projekt där utlandsfödda erbjuds en svensk påbyggnad av sin utbildning – ett så kallat snabbspår. I januari blev 25 stycken agronomer och hortonomer klara och i juni blir nästa grupp klar. Länsstyrelsen i Örebro var en av de som anställde från första omgången.

Manal Hadideh fick jobb på Länsstyrelsen i Örebro efter en vidareutbildning för utlandsfödda agronomer via Arbetsförmedlingen.

Manal Hadideh fick jobb på Länsstyrelsen i Örebro efter en vidareutbildning för utlandsfödda agronomer via Arbetsförmedlingen.

Utbildningen, som redan innan pandemin var planerad att genomföras på distans, har lockat deltagare från hela landet. Av de utländska agronomer som deltagit är många högutbildade med minst fem års akademiska studier inom ämnet. Utbildningen innefattar bland annat studier i svenska anpassade för just agronomer, teoretiska studier vid SLU och en fyra månader lång praktik hos arbetsgivare som har behov av agronomer.

Mer mat – Fler jobb är ett gemensamt projekt där Arbetsförmedlingen, LRF och Livsmedelsföretagen gjort en ömsesidig satsning för att lyfta branschens företag genom rekryteringar och utbildningar. Där ingår bland annat snabbspåret där ett 50-tal agronomer och hortonomer blir klara i början av juni och därmed redo för jobb.

Anställde med introduktionsjobb

En av de arbetsgivare som har anställt från utbildningen är länsstyrelsen i Örebro. De anställde Manal Hadideh som också utförde sin praktik på arbetsplatsen.

Inledningsvis har Manal Hadideh, som kom från Syrien för fem år sedan, fått ett introduktionsjobb som sträcker sig över ett år. Det innebär att arbetsgivaren får ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till en månadslön på 20 000 kronor.

Här kan du läsa mer om introduktionsjobb

Inga Ängsteg, chef för enheten jordbruksstöd på länsstyrelsen i Örebro där Manal Hadideh jobbar tycker att satsningar på utlandsfödda agronomer är en viktig del av arbetet de gör.

Inga Ängsteg, enhetschef på Länsstyrelsen i Örebro.

– Jag tycker det är otroligt viktigt att alla arbetsgivare, men kanske främst statliga myndigheter, gör sitt allra yttersta för att välutbildade människor, oavsett var de kommer ifrån, ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. De här personerna tillför väldigt mycket positivt både på kort och lång sikt säger Inga Ängsteg.

”Utbildningen har öppnat vägen för mig”

Inom projektet har både agronomer och hortonomer fått chansen att bygga på sin utbildning för att öka chanserna för jobb i Sverige. Manal Hadideh tycker att utbildningen är en bra möjlighet för agronomer att få en chans på den svenska arbetsmarknaden.

– Jag studerade till agronom i Syrien i fem år och undervisade även där. Snabbspåret har varit utmanande men det har också öppnat vägen för mig i Sverige, säger Manal Hadideh.

Pandemin har, som för många andra, försvårat introduktionen något. Men det har ändå gått över förväntan tack vare Manal Hadideh och övriga kollegor på enheten.

– Jag tycker jag har lärt känna Manal Hadideh på ett väldigt positivt sätt, trots pandemin. Den personliga relationen är alltid betydelsefull, säger Inga Ängsteg.

Anställ agronomer direkt från utbildning

Det första snabbspåret med cirka 30 agronomer och hortonomer blev klara med utbildningen vid årsskiftet. Nästa grupp har just nu praktik och är klara i början av juni.

Vill du veta mer om att anställa med introduktionsjobb? Kanske är du intresserad av att anställa agronomer eller hortonomer direkt från utbildningen? Kontakta:

Jannika Nordwall, projektkordinator Mer mat – Fler jobb
Telefon: 010-487 24 84

Mejla Jannika

Fler vägar att hitta personal inom gröna näringar