Skräddarsytt - så löste Siljans chark kompetensbristen

Publicerad: 2020-11-20

Coronapandemin har ritat om kartan när det kommer till rekrytering. Ett av företagen som behövt anpassa sig är Siljans chark i Mora som haft svårt att hitta personal med rätt kompetens. Lösningen blev att tillsammans med Arbetsförmedlingen skapa en skräddarsydd rekryteringsutbildning som väntas ge ett 20-tal nyanställda.

Jonas Björ, slakteri- och HR-chef på Siljans chark anställer ett 20-tal deltagare från rekryteringsutbildning.

Jonas Björ, slakterichef och HR-chef på Siljans chark i Mora, anställer ett 20-tal deltagare som genomgått rekryteringsutbildning via Arbetsförmedlingen.

I våras genomförde Arbetsförmedlingen den första skräddarsydda rekryteringsutbildningen som ger de sökande precis den kompetens som Siljans chark är i behov av. Som för många andra satte coronaviruset käppar i hjulet för satsningen. Men utbildningsanordnaren hittade lösningar och utbildningen kunde trots allt starta enligt plan. Efter inledande intervjuer valdes 18 arbetssökande ut för att inleda sina studier till slaktare och styckare. Sju av dess jobbar nu i produktionen. I oktober drog ännu en rekryteringsutbildning igång och målsättningen den här gången är att 14 personer ska anställas.

Ett väldigt effektivt sätt att rekytera på

– Rekryteringsutbildning är ett väldigt effektivt sätt att rekrytera på. Innehållet i utbildningen utgår helt och hållet efter de behov vi har i produktionen och vi som arbetsgivare är med i hela processen, säger Jonas Björ, slakterichef och HR-chef på Siljans chark, som är nöjd med samarbetet med Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren Astar.

Viktigt välja rätt handledare

Jonas Björ understryker vikten av att man som arbetsgivare verkligen engagerar sig i rekryteringsutbildningen och väljer ut handledarna till deltagarna med stor omsorg.

– De som handleder deltagarna i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är jätteviktiga och måste vara väldigt lyhörda och socialt kompetenta. Vi har sett till att det finns en handledare för varje deltagare för att kunna ge rätt stöd och inte tumma på säkerhetskraven.

Så här rekryterar du med rekryteringsutbildning

Ett slakteri är en ganska speciell arbetsmiljö som kan framkalla obehag hos vissa och göra att den personen inte passar för jobbet. Siljans chark låter deltagarna i rekryteringsutbildningen ha en prova på-period i slakteriet i början för att de ska kunna se om jobbet passar dem.

– Det är bättre att de snabbt kommer på att jobbet inte är något för dem än att vi lägger ned en massa tid och resurser för att utbilda och anställa en person om han eller hon ändå slutar, säger Jonas Björ.

Inställningen viktigast

Han poängterar att de egenskaper han värderar högst bland deltagarna är att de har rätt inställning, en inre motor som gör att de är villiga att jobba hårt.

– Jag stöttar hellre en deltagare som har kämpigt med svenska språket än att försöka motivera någon som inte har rätt inställning.

Inom många branscher som bidrar till livsmedelsindustrin finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Därför har ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, LRF, Livsmedelsföretagen och Krinova startats upp med namnet Mer mat – fler jobb. Det har gjort det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, inte minst genom rekryteringsutbildningar.

Många beredda att flytta

I oktober startade alltså den andra rekryteringsutbildningen till Siljan chark och intresset från de arbetssökande har varit över förväntan. Dessutom är det många som till och med kan tänka sig att flytta till Mora om de får utbildning och arbete. Edla Nilsson, projektmedarbetare i Mer mat – fler jobb hos Arbetsförmedlingen, har varit engagerad i utbildningen.

– Vi är glada över att kunna göra nytta där det behövs, att stötta arbetsgivare i en väldigt viktig näring och hjälpa arbetssökande till utbildningar som leder till jobb, säger hon.

Här får du rekryteringshjälp av Mer mat - fler jobb

Satsningen på skräddarsydda rekryteringsutbildningar ger resultat och någonting som Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta att prioritera framöver.

– Vi kommer ha fortsatt fokus på liknande insatser som arbetsmarknadsutbildningar och rekryteringsutbildningar. Det viktigaste är att arbetsgivaren tidigt får vara med i processen och vara delaktig i upplägg och urval av kandidater så att vi kan fortsätta handlägga effektivt och möta företagets behov av arbetskraft, säger Edla Nilsson.