Utbildning om våld i nära relationer

Publicerad: 2020-04-09

Hur bemöter man en medarbetare som är våldsutsatt? Vad finns det för stöd och skydd att få? Arbetsförmedlingen erbjuder tillsammans med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs som är en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetsgivare.

Medarbetare som utsätts för våld i nära relationer kan drabbas av ohälsa. För den utsatta kan det många gånger vara arbetsplatsen som är en fristad och räddningen om hemmet är otryggt. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare vet hur du kan hantera samtal om våld i nära relationer med medarbetaren. Frågor om våld ska endast ställas vid enskilda fysiska möten. Lämpligt sammanhang kan vara när ni diskuterar hälsa.

Att som arbetsgivare ha grundläggande kunskaper om våld i nära relationer är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder en webbkurs där du får en introduktion till ämnet våld i nära relationer.

Webbkurs våld i nära relationer

Om det är en akut situation ska polisen kontaktas och socialtjänsten kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Arbetsförmedlingen har samlat kontaktuppgifter
till myndigheter och organisationer där det finns stöd att få.

Kontaktuppgifter