Gör plats som Becksmo kommunikation

Publicerad: 2019-10-30

Behöver det vara så svårt att anställa någon med en funktionsnedsättning? Nej, och det finns massor att vinna. Det menar Elin Becksmo och Sandra Ristic från Becksmo kommunikation i Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd.

Elin Becksmo och Sandra Ristic från Becksmo kommunikation berättar om hur det varit att anställa personal med synnedsättning i detta avsnitt av Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd.

Lyssna på arbetsgivarpodden om Becksmo kommunikation som anställt personer med synnedsättning

I det här avsnittet talar vi om hur arbetsgivare kan ta vara på den kompetens som finns hos personer med funktionsnedsättning. Vi berättar också om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa arbetsgivare med anpassningar av arbetsplatsen.

Elin Becksmo fick hjälp av Arbetsförmedlingen både med att hitta kompetent personal och att få hjälpmedel för personer med synnedsättning.

Hon ser många fördelar med att ha en så pass blandad arbetsgrupp.

– Vi har en mycket roligare arbetsplats. En gemenskap. En kultur som vi har skapat tillsammans, som bygger väldigt mycket på att alla är olika individer med olika erfarenheter och bakgrund. Det gör att det blir en trivsammare arbetsplats, säger Elin Becksmo.