Skapa en kravprofil för bättre rekrytering

Publicerad: 2019-10-11

En kravprofil skriver man i början av en rekrytering. Den beskriver arbetsuppgifterna och vilken typ av erfarenhet och utbildning som eftersöks. Kravprofilen blir ett underlag för den fortsatta rekryteringen och hjälper er att skriva platsannonsen, vid urvalet av kandidater samt att ställa intervjufrågor.

Vilken typ av person söker ni?

Tänk igenom vilka personliga kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Beskriv vad som behövs för att personen ska fungera i arbetsgruppen, i organisationen och med den ansvariga chefen. Skriv även ned vad personen förväntas ha uppnått om ett år och om fem år. Det skapar tydlighet för dig, men även för de sökande som kan få ett professionellare intryck av dig som arbetsgivare.

Gå igenom era krav och önskemål


Utbildningar

Skriv ned om rollen kräver utbildningar, yrkesutbildningar eller särskilda certifikat och licenser. Särskilj krav från meriterande saker. Fundera också över hur ni värderar utbildningar och kompetenser från andra länder.

Har ni svårt att hitta utbildad personal inom er bransch? Överväg om ni kan slopa ett utbildningskrav mot att den sökande måste ha jobbat med liknande uppgifter eller i liknande roller.

Yrkeserfarenhet

Kräver jobbet erfarenhet från en viss bransch eller av vissa arbetsuppgifter och hur länge i så fall? Förtydliga vad som är absoluta krav, vad som är meriterande och vad som bara är bra att ha.

Särskilda krav

Finns särskilda språkkrav? Har ni kunder som kommunicerar på andra språk än svenska? Tänk på att språkkraven ska vara kopplade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Exempel på andra krav:

  • Körkort
  • IT-kunskaper
  • Administrativ förmåga
  • Förmåga att förvalta eller utveckla

Beskriv vad jobbet innebär

Beskriv vad personen ska jobba med. Om jobbet finns i dag – ta hjälp av medarbetare med liknande jobb. De kan ha information du annars riskerar att missa. Men tänk framtidsinriktat. Kanske behöver arbetsinnehållet förändras för att passa morgondagens kundkrav? Beskriv också till exempel hur stor del av tiden som ska läggas på de olika arbetsuppgifterna eller om jobbet innebär resor.

Bestäm anställningsvillkoren

Bestäm om personen ska ha en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Bestäm också vilken anställningsform som ska gälla. Formulera villkoren för jobbet, till exempel lön och eventuella personalförmåner.

Tänk även på detta

  • Många jobb kräver gymnasie- eller högskolekompetens, men inte alla. Kanske kan en person med rätt erfarenhet eller en annan utbildning göra jobbet lika bra?
  • Kravprofilen är grunden för platsannonsen du ska skriva. Ju noggrannare du gör kravprofilen, desto bättre är dina chanser att lyckas med rekryteringen.
  • Genom att ha en tydlig kravprofil kan du visa varför du bara kallade de kandidater som uppfyllde kraven.