Så gör du ett bra urval av kandidater

Publicerad: 2017-08-04

När du har fått in alla ansökningar är det dags att göra ditt urval. Här hittar du tips på hur du får fram de bästa kandidaterna och väljer ut vilka du ska kalla till intervju.

Arbetsgivare sitter kring ett bord och gör ett urval av kandidater.

Så bedömmer du kandidaterna

Innan du börjar själva urvalsprocessen behöver du bestämma hur kandidaterna ska bedömas. Då kan det vara bra att bestämma en skala där varje kriterium får ett betyg. Här är ett exempel på hur du kan göra skalan:

1 = Mycket svag
2 = Svag
3 = Acceptabel nivå
4 = Stark
5 = Mycket stark

Sortera och håll ordning

Håll ordning på alla ansökningar som du får in genom att skapa en mapp för varje kandidat digitalt på datorn eller i en pappersmapp. Fyll på med anteckningar från intervjuer, referenser, övriga handlingar och annat.

Gör en första sortering genom att dela in mapparna i tre högar:

  • De som inte uppfyller kraven.
  • De som har relevant utbildning eller erfarenhet.
  • De som har relevant utbildning och erfarenhet.

Gissningsvis är det den tredje gruppen som innehåller de kandidater som du vill gå vidare med.

Gör medvetna val

Låt gärna två personer gå igenom ansökningarna var och en för sig. Jämför faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet med mera så att du inte omedvetet sorterar bort sökanden tidigt i processen.

Utbildningar och erfarenheter

Specifika utbildningar och erfarenheter kan du kontrollera med hjälp av olika slags intyg och referenser. Vill du vara ännu säkrare kan du använda dig av företag som gör just denna typ av bakgrundskontroller, till exempel att kandidaterna har uppgett rätt uppgifter om vilken utbildning de har och var de har arbetat.

Kompetenser och egenskaper

Det är svårt att bedömma kompetenser och personliga egenskaper enbart via ansökningshandlingar. Men en väl förberedd intervju, eventuellt även personlighetstester och kontakt med referenser bör ge ett bra underlag.