Kolla referenser – så får du svaren du behöver

Publicerad: 2017-08-04

Se till att ta rätt referenser och ställ de frågor som ger svaren du behöver. Vi ger dig tipsen för att lyckas när du kollar upp din kandidats referenser.

Välj rätt referenser

Gå inte bara på referenser som kandidaten har skrivit i sitt cv. Under intervjun kan du lyssna efter arbetssituationer och projekt kandidaten har jobbat i. Be då om att få prata med någon som har jobbat tätt med din kandidat. Du bör också prata med hans eller hennes närmaste chef. På det sättet får du en heltäckande bild av kandidaten.

Förbered den du ska ringa

När du fått referenser av dina kandidater är det bra om du meddelar att du kommer ringa. Skicka ett mejl och föreslå tider. Då kan de förbereda sig och vara redo när du ringer.

Skriv en referensmall

Du kan även skriva ner alla frågor du tänker ställa och skicka i förväg. Då ger du referensen en bra möjlighet att komma med utvecklande svar. Tänk på att alltid utgå från den kravprofil du har skapat inför din rekrytering. Då kan du vara säker på att du fångar in rätt områden.

Ställ rätt frågor

Ställ frågor som kan ge konkreta exempel på hur kandidaten har utfört sina arbetsuppgifter och hur han eller hon samarbetar med andra. Titta på de kompetenser och arbetsuppgifter du letar efter och formulera frågor efter det. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska förhålla dig till de svar du får. Genom att ställa direkta frågor kan du få mer konkret information än om du ställer öppna frågor.

Exempel på frågor

Hur känner du kandidaten?

Här får du direkt reda på hur deras relation har sett ut och kan bedöma trovärdigheten hos personen.

Hur länge jobbade ni tillsammans?

Jobbade de tillsammans under en längre period har personen en bra bild av kandidaten.

Kan du ge ett exempel på hur kandidaten löste…?

Fånga upp projekt eller uppgifter som kandidaten har löst och fråga hur han eller hon tyckte att slutresultatet blev.

Tänk på det här

  • Det är viktigt att du lägger ner kraft och energi i referensarbetet. Därför är det bra att vänta till du har plockat ut tre till fyra kandidater du kan tänka dig att anställa.
  • Samma person som har gjort intervjuerna bör ta referenser – då kan du ställa relevanta frågor som återkopplar till kandidatens svar.
  • Fråga kandidaten om lov – ring aldrig innan du har frågat kandidaten.
  • Ställ inte frågor av personlig karaktär. Frågor om till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ökar risken för diskriminering.

Behöver du komma i gång med din rekrytering?

Annonsera i Platsbanken, sök bland 100 000 kandidater, gör en snabbintervju med flera personer på en och samma gång.