Jobskills - rekrytera asylsökande
och nyanlända

I Jobskills kan du som arbetsgivare komma i kontakt med asylsökande och nyanlända som söker jobb. En fördel med tjänsten är att du kan anställa personer redan innan de fått sitt asylbesked. På så vis har du som använder Jobskills en förtur till ny kompetens.

Så här fungerar Jobskills

 • du kan söka efter kandidater med hjälp av olika sökfunktioner,
 • du kan söka efter personer med en särskild kompetens eller till en särskild tjänst,
 • du kan ladda ner och spara cv som pdf,
 • du kan kontakta kandidater.

Skapa konto

Hitta rätt kompetens i Jobskills

För att hitta rätt kompetens använder du olika sökkriterier. Du kan se kandidaternas profiler och ladda ner deras cv. Du kan även kontakta kandidater direkt.

Den arbetssökande lägger själv in sina kompetenser och sin erfarenhet och kan sedan välja att publicera sin profil för att bli sökbar för dig som arbetsgivare. Allt översätts automatiskt till svenska.

Checklista innan du kan anställa en asylsökande

Det här behöver du göra för att kunna anställa en asylsökande person

 1. Kontrollera att personen har ett giltigt LMA-kort – ett personligt kort med foto som visar att personen är asylsökande.
 2. Kontrollera att LMA-kortet har texten ”AT-UND” under punkt 7, det betyder att personen har rätt att jobba under asyltiden.
 3. Kontrollera mot personens id-handling att du anställer rätt person. LMA-kortet är ingen id-handling.
 4. Skriv ett anställningsbevis, kan vara bra att börja med en tidsbegränsad anställning.
 5. Fyll i blanketten Anmälan om anställning av asylsökande och skicka in till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven.
 6. Planerar du att anställa flera - bli en certifierad arbetsgivare så går processen att anställa personer från länder utanför EU snabbare.
 7. Kontrollera regelbundet att personen har ett giltigt LMA-kort.

Anmälan om anställning av asylsökande

Bli en certifierad arbetsgivare

Ansök om samordningsnummer

Ansök om preliminär A-skatt för den sökande hos Skatteverket. Då får personen ett samordningsnummer. Följande kopior ska bifogas av den sökande:

 • LMA-kort
 • Hemlandspass eller id-kort
 • Undertecknat anställningsavtal

Ansök om preliminär A-skatt

Rekvisition av samordningsnummer