Frågor och svar om Snabbintervjuer

Snabbintervjuer är ett rekryteringsverktyg som hjälper dig att snabbt möta ett större antal sökande. Här får du reda på hur du bokar ett möte, bjuder in kandidater, vilken teknik du behöver för att lyckas - och mycket annat.

Vanliga frågor om tjänsten Snabbintervjuer

Vad är Snabbintervjuer?

Genom tjänsten Snabbintervjuer kan du ha korta videosamtal med de kandidater som du valt ut. Det fungerar som ett bra komplement i din rekrytering.

Hur kommer jag igång med Snabbintervjuer?

Du loggar in på ditt arbetsgivarkonto, går till rekryteringstjänster och väljer Snabbintervjuer. Klicka på Skapa snabbintervju och fyll i uppgifterna, sedan är du igång.

Vem kan använda tjänsten Snabbintervjuer?

Arbetsgivare som har ett arbetsgivarkonto på Arbetsförmedlingen samt de kandidater som arbetsgivaren bjuder in kan använda Snabbintervjuer.

Vilka är fördelarna med Snabbintervjuer?

Genom Snabbintervjuer får du ett bredare urval och större chans att hitta den kompetens du söker. Intervjun ger dig en bättre bild av kandidaten och en bättre matchning. Du kan träffa kandidater från hela landet och utlandet.

Kostar det något att använda Snabbintervjuer?

Nej, den är gratis.

Kan man använda Snabbintervjuer på andra språk?

Nej, än så länge finns Snabbintervjuer på svenska.

Hur redigerar jag intervjuer?

Hur avbokar jag eller tar bort en bokad snabbintervju?

Du tar bort mötestillfället genom att logga in på ditt arbetsgivarkonto och klicka vidare till Snabbintervjuer. Där finns en lista på dina intervjuer. Välj Ta bort. Du måste meddela kandidaterna att snabbintervjun är inställd.

Hur ändrar jag dag och tid för en bokad snabbintervju?

Logga in på arbetsgivarkontot och klicka vidare till Snabbintervjuer. I listan med snabbintervjuer väljer du Ändra på den snabbintervju du vill redigera. Tänk på att om du har skickat ut inbjudningar till kandidaterna behöver du meddela dem att dag och tid har ändrats.

Kan jag lägga upp egna intervjufrågor?

Ja, du kan lägga upp fem intervjufrågor. Det är endast rekryteraren som ser dem. För en kompetensbaserad rekrytering är det tänkt att frågorna ska underlätta för att förstå hur kandidaten resonerar i jobbrelaterade situationer och därmed vilka mjuka kompetenser personen har.

Kan jag lägga till de kompetenser jag söker?

Ja, du kan lägga upp fem kompetenser och det är endast rekryteraren som ser dem.

Kan jag kopiera en tidigare intervju?

Ja, under Dina snabbintervjuer kan du klicka på Kopiera möte för att få en dublett av mötet.

Hur skriver jag en bra presentation av jobbet?

Om du redan har en jobbannons ute kan du använda den annonstexten för att presentera jobbet.

Kan jag lägga till en film?

Ja, du kan lägga upp en film om till exempel företaget med en Youtube eller Vimeo-länk när du skapar mötet.

Hitta rätt kandidat

Hur får jag tillgång till kandidater?

Du bjuder in de kandidater som du vill intervjua. Du kan hitta lämpliga kandidater genom att logga in på ditt arbetsgivarkonto och använda de digitala tjänsterna Annonsera och Sök kandidater.

Vilka kandidater kan jag intervjua?

Du kan intervjua de kandidater du vill och som har tillgång till en dator med webbläsarna Chrome, Firefox eller Opera och samt en kamera. Det fungerar inte med Safari, Internet Explorer eller Iphone och äldre Androidenheter utan webRTC-stöd. Det fungerar även med Androidtelefon samt Androidläsplatta.

Kan jag intervjua kandidater i utlandet?

Ja, det fungerar utmärkt. Om de tekniska förutsättningarna finns så kan vem som helst delta.

Hur bjuder jag in kandidater?

Du bjuder själv in dem via länk som du får tillgång till efter att du skapat snabbintervjun. Du kan skicka länken e-post till kandidaterna.

Hur ökar jag antalet platser i mötet med snabbintervjuer?

Vill du lägga till kandidater gör du det genom att logga in på arbetsgivarkontot och klicka på Ändra. Lägg till en kandidat i rutan Antal kandidater och publicera ändringen.

Hur många kandidater kan jag bjuda in till samma intervju?

Det finns ingen begränsning men vi rekommenderar att inte ha fler än fem kandidater per timme så att samtalstiden inte blir för kort. Vi rekommenderar även att intervjun inte pågår över en timme eftersom väntetiden för den som är sist i kön blir lång.

Hur anmäler sig kandidaterna?

De anmäler sig via länken som den som rekryterar skickar ut. När kandidaterna anmält sig får de ett bekräftelsemejl med en ny länk som de använder för att ansluta till snabbintervjun.

Tips till dig som rekryterar

Hur många rekryterare kan intervjua samtidigt?

Ni kan vara flera stycken som håller videointervjuerna parallellt och tar emot kandidaterna ur samma kö. Ett vanligt scenario är att två rekryterare håller intervjuer parallellt men plockar kandidater från samma kö.

Hur lägger jag till ytterligare en rekryterare?

Gå till den skapade snabbintervjun och klicka på Ändra. Scrolla ner till Intervjuare och klicka på Lägg till.

Kan rekryterare som saknar inloggning till ett arbetsgivarkonto delta?

Ja, rekryteraren kan få en inbjudan av den som har tillgång till kontot.

Jag hittar inte mejlet med inbjudan, vad gör jag nu?

Skicka ett mejl till snabbintervjuer@arbetsformedlingen.se för att få hjälp med att skicka ut inbjudan igen.

Vad gör jag om jag inte hittar mitt utkast?

Ser du inte ditt utkast i listan på dina snabbintervjuer kan du kontakta teknisk support på 0771-508 508. Säg teknisk support i röstvalet.

Hur vet jag om kandidaten fortfarande är intresserad av jobbet efter intervjun?

När intervjun är klar får kandidaten svara på om de tyckte jobbet var intressant eller inte. Du som rekryterare kommer att se svaret i en sammanställning som visas när alla intervjuer är klara.

Kan jag spara sammanställningen?

Ja. När intervjuerna är klara får du en sammanställning av vilka kandidater som du är intresserad av och vilka av dessa som är intresserade av jobbet. Du kan spara ner listan som en bild (png).

Kan alla rekryterare som deltagit se sammanställningen?

Du bjuder in de kandidater som du vill intervjua. Du kan hitta lämpliga kandidater genom att logga in på ditt arbetsgivarkonto och använda de digitala tjänsterna Annonsera och Sök kandidater.

Hur vet jag vilka kandidater som anmält sig?

Gå till snabbintervjun via länken i inbjudningsmejlet och klicka på fliken Deltagare.

Kan jag välja i vilken ordning jag intervjuar kandidaterna?

Nej, kandidaterna intervjuas i den ordning som de har ställt sig i kö för intervjun.

Tekniska frågor

Vilken teknik behövs för att genomföra snabbintervjuer?

Du behöver en dator med webbläsaren Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari eller Samsung Internet samt en webbkamera. Tekniken stödjer inte Internet Explorer.

Se till att din webbläsare är uppdaterad till den senaste versionen. Vi funktionstestar enbart mot de senaste versionerna och kan inte garantera att det fungerar med äldre versioner av webbläsare.

Vad gör jag om ljudet eller bilden inte fungerar?

Kontrollera att rätt webbläsare används. Du kan även prova att uppdatera sidan genom att tryck F5. Stäng nerr webbläsaren och öppna igen. Starta om datorn eller testa en annan dator. Du kan testa ljus och bild genom att länken Testa din kamera som du hittar via länken i inbjudningsmejlet.

Vilka webbläsare och operatörer fungerar?

Snabbintervjuer fungerar med webbläsaren Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari eller Samsung Internet. Det fungerar däremot inte med Internet Explorer. Snabbintervjuer fungerar med samtliga operatörer.

Kan jag använda telefon för att intervjua kandidaterna?

Ja, men för bästa upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator. Snabbintervjuer stödjer Androidtelefon med Android version 5 eller senare alternativt en Iphone med iOS 12.2 eller senare.

Vad gör jag om jag får tekniska problem?

Ring till vår tekniska support på 0771-508 508 om du behöver hjälp. Säg teknisk support i röstvalet.

Hur ändrar jag mitt företags logotyp?

Du går till den skapade snabbintervjun och klickar på Ändra. Klicka på Ta bort vid logotypen och lägg in en ny.

Varför syns inte min publicerade snabbintervju i listan?

Om du inte ser listan med dina snabbintervjuer kan du kontakta teknisk support på 0771-508 508. Säg teknisk support i röstvalet.