Frågor och svar om snabbintervjuer

Snabbintervjuer är ett rekryteringsverktyg som hjälper dig att snabbt möta ett större antal sökande. Här får du reda på hur du bokar ett möte, bjuder in kandidater, vilken teknik du behöver för att lyckas - och mycket annat.

Vanliga frågor om tjänsten snabbintervjuer

Vad är snabbintervjuer?

Genom tjänsten snabbintervjuer kan du ha korta videosamtal med de kandidater som du valt ut. Det fungerar som ett bra komplement i din rekrytering.

Hur kommer jag igång med snabbintervjuer?

Du loggar in på ditt arbetsgivarkonto, går till rekryteringstjänster och väljer Snabbintervjuer. Klicka på Skapa snabbintervju och fyll i uppgifterna, sedan är du igång.

Vem kan använda tjänsten snabbintervjuer?

Arbetsgivare som har ett arbetsgivarkonto på Arbetsförmedlingen samt de kandidater som arbetsgivaren bjuder in kan använda snabbintervjuer.

Vilka är fördelarna med snabbintervjuer?

Snabbintervjuer är väldigt tidseffektivt. Genom att bjuda in dina kandidater till ett intervjutillfälle kan du snabbt bilda dig en uppfattning vilka som är intressanta för tjänsten.

Om ni är flera intervjuare kan ni bjuda in ytterligare kandidater och på så vis bredda urvalet.

En videointervju kan snabbt fylla i luckorna som en skriftlig ansökan saknar.

Kostar det något att använda snabbintervjuer?

Nej, den är gratis.

Kan man använda snabbintervjuer på andra språk?

Ja, snabbintervjuer har stöd för både svenska och engelska. Intervjuaren och kandidaten kan när som helst växla språk i tjänsten.

Hur redigerar jag intervjuer?

Hur avbokar jag eller tar bort en bokad snabbintervju?

Du tar bort mötestillfället genom att logga in på ditt arbetsgivarkonto och klicka vidare till Snabbintervjuer. Där finns en lista på dina intervjuer. Välj Ta bort. Du måste meddela kandidaterna att snabbintervjun är inställd.

Hur ändrar jag dag och tid för en bokad snabbintervju?

Logga in på arbetsgivarkontot och klicka vidare till Snabbintervjuer. I listan med snabbintervjuer väljer du Ändra på den snabbintervju du vill redigera. Tänk på att om du har skickat ut inbjudningar till kandidaterna behöver du meddela dem att dag och tid har ändrats.

Kan jag lägga upp egna intervjufrågor?

Ja, du kan förbereda intervjutillfället med upp till 20 intervjufrågor. På så vis säkerhetsställer du att du får jämförbara intervjuer, det kan vara särskilt viktigt om man är flera intervjuare i samma mötestillfälle. Det är endast intervjuarna som ser frågorna.

Kan jag lägga till de egenskaper jag söker?

Ja, du kan förbereda intervjutillfället med upp till 20 egenskaper. Det är endast intervjuaren som ser dessa.

Kan jag kopiera en tidigare intervju?

Ja, under Dina snabbintervjuer kan du klicka på Kopiera möte för att få en dublett av mötet.

Hur skriver jag en bra presentation av jobbet?

Om du redan har en jobbannons ute kan du använda den annonstexten för att presentera jobbet.

Hitta rätt kandidat

Hur får jag tillgång till kandidater?

Du bjuder in de kandidater som du vill intervjua. Du kan hitta lämpliga kandidater genom att logga in på ditt arbetsgivarkonto och använda de digitala tjänsterna annonsera i Platsbanken och sök kandidater.

Vad behöver kandidaten för att delta i en intervju?

Kandidaten behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med uppkoppling mot internet. Vi funktionstestar tjänsten kontinuerligt mot senaste versionerna av Microsoft Edge, Google Chrome och Safari.

Kan jag intervjua kandidater i utlandet?

Ja, det fungerar utmärkt. Om de tekniska förutsättningarna finns så kan vem som helst delta.

Hur bjuder jag in kandidater?

Du bjuder själv in dem via länk som du får tillgång till efter att du skapat snabbintervjun. Du kan skicka länken e-post till kandidaterna.

Hur ökar jag antalet platser i mötet med snabbintervjuer?

Vill du lägga till kandidater gör du det genom att logga in på arbetsgivarkontot och klicka på Ändra. Lägg till det antal kandidater du vill öka med i rutan Antal kandidater och publicera ändringen.

Hur många kandidater kan jag bjuda in till samma intervju?

Det finns ingen begränsning, det beror på syftet med intervjun. Om du skapar ett intervjutillfälle på 1 timme hinner du intervjua 6 kandidater i 10 minuter. Är ni flera intervjuare kan ni bjuda in ännu fler kandidater till samma intervjutillfälle, med räkneexemplet ovan skulle tre intervjuare hinna med 18 kandidater på en timme.

Vi vet att en del arbetsgivare även använder snabbintervjuer för djupintervjuer. Då kan det röra sig om ett intervjutillfälle på 1 timme med en inbjuden kandidat.

Hur anmäler sig kandidaterna?

De anmäler sig via länken som den som rekryterar skickar ut. När kandidaterna anmält sig får de ett bekräftelsemejl med en ny länk som de använder för att ansluta till snabbintervjun.

Tips till dig som rekryterar

Hur många intervjuare kan intervjua samtidigt?

Ni kan vara flera intervjuare som håller videointervjuer parallellt och tar emot kandidaterna ur samma kö. Alla intervjuer samlas i en sammanställning där man kan se vilken intervjuare som talat med vilken kandidat.

Hur lägger jag till ytterligare en rekryterare?

Gå till den skapade snabbintervjun och klicka på Ändra. Scrolla ner till Intervjuare och klicka på Lägg till.

Kan rekryterare som saknar inloggning till ett arbetsgivarkonto delta?

Ja, rekryteraren kan få en inbjudan av den som har tillgång till kontot.

Jag hittar inte mejlet med inbjudan, vad gör jag nu?

Om du inte fått ditt mejl inom 10 minuter rekommenderar vi att du kontrollerar e-postklientens mapp för Skräppost. Den som skapade intervjutillfället kan logga in på arbetsförmedlingen.se och hämta ut din unika registreringslänk och PIN-kod ur intervjutillfället.

Hur vet jag om kandidaten fortfarande är intresserad av jobbet efter intervjun?

När intervjun är klar får kandidaten svara på om de tyckte jobbet var intressant eller inte. Du som rekryterare kommer att se svaret i en sammanställning som visas när alla intervjuer är klara.

Kan jag spara sammanställningen?

Sammanställningen kan skrivas ut eller sparas som en pdf.

Kan alla rekryterare som deltagit se sammanställningen?

Ja, alla intervjuare som deltagit i intervjutillfället kan ta del av sammanställningen. Du kan även hämta den från självservice.

Hur vet jag vilka kandidater som anmält sig?

Som intervjuare kan du gå in i intervjutillfället innan det startar och se vilka kandidater som registrerat sig. För att göra det kopierar du intervjulänken och koden och loggar in i möteswebben. Där ser du de registrerade kandidaterna.

Kan jag välja i vilken ordning jag intervjuar kandidaterna?

Kandidaterna tar plats i turordning men som intervjuare kan du välja att frångå turordningen om ni exempelvis är flera intervjuare och du har extra kännedom om en specifik kandidat.

Tekniska frågor

Vilken teknik behövs för att genomföra snabbintervjuer?

Du behöver en dator med webbläsaren Google Chrome, Microsoft Edge, eller Safari samt en webbkamera. Tekniken stödjer inte Internet Explorer.

Se till att din webbläsare är uppdaterad till den senaste versionen. Vi funktionstestar enbart mot de senaste versionerna och kan inte garantera att det fungerar med äldre versioner av webbläsare.

Vad gör jag om ljudet eller bilden inte fungerar?

Kontrollera att rätt webbläsare används. Du kan prova att hämta/uppdatera sidan, fungerar det fortfarande inte kan du stänga webbläsaren och öppna igen. Hjälper inget av detta kan det finnas begränsningar i brandväggen, prova byt till annat nätverk eller använd din telefon.

Vilka webbläsare och operatörer fungerar?

Snabbintervjuer fungerar med senaste versionerna av webbläsarna Microsoft Edge, Google Chrome och Safari. Tjänsten fungerar med alla operatörer.

Kan jag använda telefon för att intervjua kandidaterna?

Ja, men för bästa upplevelse rekommenderar vi en dator.

Vad gör jag om jag får tekniska problem?

Ring vår tekniska support på 0771-508 508 om du behöver hjälp. Säg teknisk support i röstvalet.