Så är läget på svenska arbetsmarknaden

Publicerad: 25 mars 2021

Vilken status är det på arbetsmarknaden och hur ser framtiden ut efter ett år av höga varseltal och kraftigt ökad arbetslöshet i pandemins kölvatten? Vi bad Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg om en bild av nuläget våren 2021.
– Hur den framtida efterfrågan på arbetskraft kommer se ut inom respektive näringsgren beror på krisens längd och förlopp, säger han.

En man övervakar ett rullande band med drycker.

Krisen har drabbat alla näringsgrenar - på olika sätt. Värst är det för den privata tjänstesektorn då efterfrågan inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning, resebranschen, transport och handel snabbt minskade till följd av pandemin och de restriktioner som vidtagits för att bromsa smittspridningen. Människors förändrade konsumtions- och beteendemönster påverkar också stora delar av sektorn.

Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.

– Som en följd av detta minskar efterfrågan på yrken inom handel och restaurang, till exempel butikssäljare, kassapersonal och kockar, säger Fredrik Mörtberg.

Även ökat behov av arbetskraft

På andra delar av arbetsmarknaden har påverkan inte varit lika stor och i vissa sektorer har behovet av arbetskraft snarare ökat där vård och omsorg är det tydligaste exemplet. Personalen inom vård och omsorg har varit hårt belastad av det stora antalet personer som har insjuknat i covid-19.

– Pandemin har påverkat behovet av personal på kort sikt och kommer sannolikt även att ha långsiktiga konsekvenser på efterfrågan under många år framöver, säger Fredrik Mörtberg.

Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre i befolkningen fortsätter vilket späder på behovet av vård och omsorg ytterligare. Även inom pedagogiska yrken har det historiskt sett varit svårt att hitta arbetskraft och efterfrågan på lärare och förskollärare kommer vara fortsatt stort över hela landet under lång tid framöver.

Krisens längd avgör

Bristen på utbildad arbetskraft inom IT är fortfarande hög. Den pågående digitaliseringen som påskyndas av pandemin leder till en fortsatt hög efterfrågan på IT-specialister.

– Krisen har fått företag och organisationer att digitalisera verksamheterna tidigare än planerat.

Andra yrken där rekrytering fortsatt kommer att vara en utmaning är civilingenjörsyrken och yrken inom bygg och anläggning.

– Hur den framtida efterfrågan på arbetskraft kommer se ut inom respektive näringsgren beror i hög grad på krisens längd och förlopp samt när restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen kan lättas, säger Fredrik Mörtberg.