Beslut om 12 extra månader med nystartsjobb dröjer

Publicerad: 3 juni 2020

Det finns just nu ett förslag från regeringen att förlänga stödtiden för nystartsjobb med extra 12 månader. Det är inte beslutat än.

Den planerade förlängningen av nystartsjobben har fått en del uppmärksamhet, vilket märks här på Arbetsförmedlingen – många företag hör av sig och ansöker om en förlängning för medarbetare som jobbar hos dem.

Det finns planer på att erbjuda en förlängning av nystartsjobben. Arbetsförmedlingen för en dialog med Arbetsmarknadsdepartementet i frågan om förlängning av nystartsjobben, men den kräver ett politiskt beslut som förväntas fattas inom kort.

Fram tills ett eventuellt beslut om förlängning så är det befintliga regler som gäller. Det innebär att du kan ansöka om förlängning på beslut där det finns stödtid kvar. Om det däremot inte finns stödtid kvar, uppmanar vi alla arbetsgivare som vill förlänga nystartsjobb med de extra 12 månaderna att avvakta. Idag, med gällande regler, kommer dessa ansökningar att avslås.

Mer information kommer på vår webbplats.