298 miljoner till insatser för varslade

Publicerad: 17 april 2020

298 miljoner kronor i EU-medel ska gå till insatser för kompetensutveckling av varslade och korttidsarbetande. Företag och trygghetsorganisationer kan söka pengar från Svenska ESF-rådet

Arbetsmarknadsmininster Eva Nordmark.

Regeringen har beslutat att omfördela 298 miljoner kronor ur Europeiska socialfonden till kompetensutveckling för personal som blivit varslade eller korttidsarbetar, det vill säga har fått minskad arbetstid för att företagen ska kunna spara pengar.

Lättade på reglerna

Omfördelningen har blivit möjlig tack vare ett EU-beslut om att lätta på reglerna till följd av coronakrisen.

– Syftet är att bidra till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden och att ge en möjlighet för personer som är varslade och permitterade att stärka sin kompetens och att rusta sig för att ställa om, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Distansutbildning eller validering

Tanken är att de här anställda ska kunna kompetensutveckla eller omskola sig under den tiden korttidsarbetet pågår eller innan varslet eventuellt lett till uppsägningar.

Enligt Eva Nordmark kan det handla om distansutbildning eller att man får sina erfarenheter och utbildningar validerade.

– Utbildningsinsatserna skulle kunna vara extra intressanta i branscher där vi nu ser stora varsel på grund av coronakrisen, exempelvis hotell- och restaurangbranschen, handeln och resesektorn, säger hon.

Ansökan görs till ESF-rådet

Pengarna söks från Svenska ESF-rådet, en myndighet som förvaltar EU-fonder. Ansökningar kan komma från enskilda företag men också från de organisationer som hjälper folk att ställa om på arbetsmarknaden, som Trygghetsrådet och Trygghetsfonden.