Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset

Publicerad: 19 mars 2020

UPPDATERAD 2 april kl 09.17.

Här kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)

Om ditt företag till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressat kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidsarbete. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. Du ansöker om stödet hos Tillväxtverket.

Korttidsarbete innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Hur fördelningen ser ut kan du läsa om hos Tillväxtverket. Kortidsarbete ger drabbade företag möjlighet att kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Tillväxtverket: Korttidsarbete

Uppdatering: Nu är det klart. Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda behöver inte anmäla det till oss på Arbetsförmedlingen. Det räcker med att ansöka på Tillväxtverket.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Verksamt: Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19

Innan du varslar

Innan du väljer att varsla för uppsägning kan det vara bra att ta del av de insatser regeringen sätter in för att mildra effekterna av coronaviruset.

Verksamt: Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19

Säga upp personal

Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen, så snart som möjligt, om du behöver säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver du anmäla varsel. Gör också en varselanmälan vid uppsägning för minskad sysselsättningsgrad eller om du tänker avbryta visstidsanställningar i förtid. Arbetsrättsliga frågor svarar arbetsgivarorganisationer eller fackförbund på, inte vi på Arbetsförmedlingen.

Anmäl varsel

Faktablad varsel

Här kan du läsa frågor och svar om vad som gäller för dig som behöver varsla på grund av uppsägning.

När kan jag säga upp en person som är anställd hos mig?

Arbetsrättsliga frågor svarar arbetsgivarorganisationer eller fackförbund på, inte vi på Arbetsförmedlingen.

Jag har inget kollektivavtal, hur gör jag?

Arbetsrättsliga frågor svarar arbetsgivarorganisationer eller fackförbund på, inte vi på Arbetsförmedlingen.

Permittera personal

Permittering är en period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. Vissa branscher reglerar permitteringar i kollektivavtalet. Kontakta din branschorganisation för att ta reda på vad som gäller för just dig. Personal som permitteras kan inte få a-kassa under permitteringsperioden.

Behöver du permittera fem anställda eller fler i ett län gör du en varselanmälan till oss på Arbetsförmedlingen. Anmäl varsel med anledning av permittering så snart som möjligt.

Om du både säger upp personal och permitterar behöver du göra två separata anmälningar.

Anmäl varsel

Du som har personal med anställningsstöd

Här kan du läsa frågor och svar om vad som gäller för dig som anställer med anställningsstöd från oss på Arbetsförmedlingen.

Kan jag få extra stöd vid till exempel nystartsjobb med anledning av coronaviruset?

Nej, du får också fortsättningsvis det beloppet som är beslutat för den person du anställt. Anställningsstöd är inte ett företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Jag har lämnat in en ansökan om anställningsstöd men nu kommer vi inte att kunna anställa, hur gör jag för att ta tillbaka ansökan?

Du kan ta tillbaka din ansökan genom att kontakta oss på Arbetsförmedlingen.

Jag har anställda med stöd från Arbetsförmedlingen men behöver avsluta dessa anställningar, hur gör jag nu?

Är det anställningar som ska avslutas helt kontaktar du oss på Arbetsförmedlingen. Meddela vilket datum som är den sista anställningsdagen.

Hur fungerar korttidsarbete kopplat till det anställningsstöd jag har från Arbetsförmedlingen?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Det beror på att anställningsstöd inte är ett företagsstöd.

Tillväxtverket: Korttidsarbete

Hur fungerar det med rekvireringen och hur stor blir min ersättning med anställningsstöd, om jag får stöd för korttidsarbete för samma person?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen behöver inte göra något med fattade beslut eller ersättningsnivåer.

Hur fungerar det med mitt stöd från Arbetsförmedlingen om jag får anstånd med skatteinbetalningen från Skatteverket?

Vi väntar på besked i den frågan och återkommer så snart vi har ett svar.

Om jag behöver anmäla ett varsel och har någon anställd med subvention, behöver jag göra något särskilt vid anmälan?

Nej, varsel ska anmälas utifrån antal arbetstagare som kan komma att beröras.

Stöd till företag med anledning av coronaviruset

Håll dig uppdaterad om åtgärder och förutsättningar för dig som företagare med anledning av coronaviruset. På verksamt.se finns samlad information från myndigheter, som är viktig att känna till.

Stöd och förutsättningar med anledning av coronaviruset

Håll dig uppdaterad