Så rekryterades Hani till äldreboendet

Publicerad: 14 februari 2020

Svårt att hitta kandidater i din bransch? För offentliga- och ideella arbetsplatser kan extratjänster vara en väg att gå. Tack vare det stödet blev Hani Ali Ibrahim en resurs att räkna med på äldreboendet Villa Odinslund.

Hani Al Ibrahim under arbete på sin extratjänst på äldreboendet Villa Odinslund

Det är en vanlig dag på äldreboendet i Danderyd utanför Stockholm. Hani, som kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan, har precis hjälpt Göran med rakningen. De skojar lite med varandra. Hani skrattar och fortsätter ansa Görans skägg. Efteråt berättar hon att hon trivs väldigt bra med kollegorna, de boende på hemmet och arbetsuppgifterna.

– De äldre behöver mycket hjälp, jag hjälper dem att duscha ger dem mat och såna saker, säger hon.

Allt du behöver veta om extratjänst

Brinner för yrket

Hani har haft en extratjänst i två år men ska nästa dag börja jobba med timanställning på boendet, berättar Katariina Stjernfeldt, verksamhetschef på Vardaga.

– Vi vill ha henne kvar här i huset. Hon har verkligen visat intresse för yrket och det är verkligen det är det som är viktigt, det ska vara personer som brinner för yrket, säger hon.

Stäng

"Jag trivs jättebra"

Genom en extratjänst kunde Vardaga lära upp och lära känna Hani som nu är en extra resurs på äldreboendet Villa Odinslund utanför Stockholm.

Fått rutin

Hani har gått ”dubbelt”, inte jobbat ensam med de boende under sin tid på Villa Odin. Utöver att Hani nu ska få jobb och fått rutin på många enklare arbetsuppgifter inom vården har hon också byggt på sitt språkkunnande.

Katariina Stjärnfeldt, Vardaga

– Som arbetsgivare är det viktigt att ha en bra handledare men man får också hjälp och stöd som arbetsgivare i den här processen från Arbetsförmedlingen. Det har fungerat bra att ringa och få återkoppling om det är någonting som behöver redas ut, säger hon.

En väg ut i arbetslivet

Det är nyanlända och personer som varit arbetslösa en längre tid som har rätt till extratjänster. Arbetsförmedlaren Josefin Nörby från Arbetsförmedlingen i Skärholmen har följt Hanis resa och flera andra arbetssökandes väg ut i arbetslivet och studier via extratjänster.

– Det här är ett väldigt bra verktyg, vi vet ju att bland annat vården står inför rejäla utmaningar och man har stora rekryteringsbehov. Det är en möjlighet att hitta talanger och jobba med sin kompetensförsörjning på lite längre sikt. Här får man en chans att ta in, lära upp och utveckla en ny medarbetare utifrån sin organisations arbetssätt och värderingar, säger hon.

Fotnot: Av budgetskäl stoppades anvisningarna till extratjänster i januari 2019 men beslutet hävdes den 1 november samma år. Sedan dess går det att anvisa till extratjänster igen.

Extratjänst - För arbetsgivare inom:

  • hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.
  • kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
  • kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter.
  • ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar registrerade trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

    Mer om extratjänst