Nyheter gällande beslut om anställningsstöd som börjar från och med december 2019

Publicerad: 22 november 2019

I webbtjänsten Rekvirera behöver du ange om den anställdes lön normalt betalas ut innevarande månad eller nästkommande månad. Detta behöver du göra för att hämtningen av löneuppgifter från Skatteverket ska starta. Inga löneuppgifter hämtas och ingen ersättning betalas ut innan du gjort dessa inställningar.

Har du ärenden som gäller för tidigare period än mars 2019 eller
ärenden där du redovisar närvaro/frånvarodagar behöver du fylla i och skicka in din ansökan via Arbetsförmedlingens webbtjänst Rekvirera varje månad.

Gör så här:

  • Logga in på Rekvirera.
  • Gå in under rubriken ärende/beslut.
  • Bocka i de ärenden du ska hantera.
  • Fyll i vilken månad lönen utbetalas.

Innevarande lön betyder normalt samma månad som arbetet utförts och nästkommande lön innebär normalt att lönen betalas ut först månaden efter arbetet utförts.

Sedan redovisar du den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad för att få din ersättning.

Begär ersättning