Adhd inget hinder för rekrytering

Publicerad: 9 oktober 2019

Byggbranschen skriker efter personal och det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Norrtäljeföretaget Rådmansö Schakt löste personalbristen genom att anställa Jeff, som har Adhd, med hjälp av lönestöd.
– Idag är han en av våra bästa maskinister, säger Lars-Åke Karlsson, vd på Rådmansö Schakt.

Stäng

Gör plats

Jeff fick en chans hos Rådmansö Schakt & transport.

Arbetslösheten är låg i Sverige och de flesta som har en gymnasieutbildning får jobb. Men den goda utvecklingen har inte kommit alla till del. Sedan 2013 har sysselsättningsgraden ökat i befolkningen, från 76 procent till 81 procent, medan andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning legat still på drygt 60 procent. Rådmansö schakt har undersökt möjligheterna att rekrytera bland dem som står lite längre från arbetsmarknaden och hittat Jeff. Lars Åke Karlsson tycker att alla ska få chansen till ett jobb.

– Det viktigaste när man anställer är ett det finns vilja och utvecklingspotential. Jeff har utvecklats otroligt mycket sen han började här. Den första tiden krävdes mycket handledning för att få det att fungera. Idag är han väldigt omtyckt av alla och en av våra duktigaste maskinister. Han kommer dessutom alltid i tid, är alltid på jobbet och jag kan lita på att han gör det han ska.

Kompetensbrist i byggbranschen

Bristen på kompetens är stor i hela byggbranschen. Enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen råder stor brist inom samtliga yrkeskategorier i branschen. Det innebär att det är mycket svårt att hitta personal. För schaktföretaget på Rådmansö har att titta utanför boxen inneburit att de har kunnat bemanna sina maskiner i en tid då det är svårt att hitta rätt kompetens. Lars-Åke är nöjd med sin rekrytering.

– Arbetsförmedlingen kontaktade oss om Jeff som vi visste hade en hel del problem vi tyckte att kunna utveckla jeff på tippen i Nålsta skulle kunna passa ganska bra. Vi tycker ju liksom att folk ska få sin chans och det ekonomiska bidraget vi får från Arbetsförmedlingen och deras kunskap gör ju att vi kan utveckla en sån här kille, säger Lars Åke Karlsson.