Sex viktigaste tipsen när du rekryterar

Publicerad: 6 februari 2018

Malin Lindelöw, doktor i psykologi, har många års erfarenhet som konsult inom rekrytering och har skrivit flertalet böcker inom ämnet. Här har vi samlat hennes bästa tips till arbetsgivare som ska rekrytera från Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd.

Malin Lindelöw, konsult inom rekrytering tipsar om hur du kan göra när du ska börja rekrytera. Programledare: Ellinor Wassberg.

Klicka här för att lyssna på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd om att komma igång och börja anställa

Det är viktigt att det blir rätt!

En rekrytering är ingen quick fix, det måste inte gå fort. Ta inga genvägar.

Tänk efter före – vad är det vi verkligen behöver?

När en medarbetare slutar behöver det inte innebära att man ska ersätta den personen. Det kan finnas förändringar att ta hänsyn till som gör att man måste omvärdera tjänstens innehåll, exempelvis ändrat kunskapsläge i branschen.

Ta input från olika håll – hur ser andras förväntningar ut?

Vilka kontaktytor kommer personen att ha med andra medarbetare eller interna och externa kunder? Se rekryteringen som en möjlighet att förändra och förbättra organisationen.

Gör en behovsanalys – hur ser uppdraget ut?

Formulera en uppdragsbeskrivning och en kravprofil. Vad ska tjänsten innehålla, vilka formella krav finns? Tydlighet skapar rätt förväntningar hos de som söker jobbet, vilket innebär att du har större möjlighet att få in rätt sökanden.

Låt intervjuerna ta tid – träffa personen minst två gånger

Första intervjun ska ge en tydlig bild av tjänstens innehåll och förutsättningar. Vilken erfarenhet, bakgrund och kunskap bör den sökande ha? Skapa dig en djupare bild av personen under andra intervjun och fokusera mer på vilka egenskaper som är viktiga för tjänsten

Se helheten – kolla på faktiskt beteende

Ställ frågor där det går att avläsa ett beteende. Hur hanterar sig personen i olika situationer? Återkommer de efter intervju, svarar de snabbt på mail? Se till helhetsintrycket av personen.