Varsel för personal med anställningsstöd

Varslar du personal med anställningsstöd? Då behöver du höra av dig till oss för att vi ska kunna betala ut rätt ersättning, och för att den uppsagda ska få hjälp med omställningen till nytt jobb.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kopplat till det anställningsstöd jag har från Arbetsförmedlingen?

Om ditt företag till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressat kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidsarbete. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. Du ansöker om stödet hos Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete går att kombinera med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. En kombination av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad, vilket innebär att arbetsgivaren kan få mer ersättning från staten än vad man har i lönekostnad.

Tillväxtverket: Korttidsarbete

Hur fungerar anställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningen till Skatteverket?

Det påverkar inte ditt beslut eller ersättning av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Vad händer med beslutet om anställningsstöd när jag får tillfälligt nedsatt arbetsgivaravgift?

Arbetsförmedlingen kommer inte att ändra beloppen som stödet beräknats med i pågående beslut. Den ersättning som lämnas kommer i de flesta fallen inte att påverkas. Arbetsförmedlingen utgår från uppgiften om bruttolön vid utbetalningen av ersättningen.

Om jag behöver anmäla ett varsel och har anställda med anställningsstöd, behöver jag göra något särskilt vid anmälan?

Nej, varsel ska anmälas utifrån antal arbetstagare som kan komma att beröras.