Varsel för personal med anställningsstöd

Varslar du personal med anställningsstöd? Då behöver du höra av dig till oss för att vi ska kunna betala ut rätt ersättning, och för att den uppsagda ska få hjälp med omställningen till nytt jobb. Kontakta oss på telefon: 0771-508 508.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kopplat till det anställningsstöd jag har från Arbetsförmedlingen?

Stödet för korttidsarbete går att kombinera med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. En kombination av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad, vilket innebär att arbetsgivaren kan få mer ersättning från staten än vad man har i lönekostnad.

Du ansöker om stödet hos Tillväxtverket.

Tillväxtverket: Korttidsarbete

Hur fungerar anställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningen till Skatteverket?

Det påverkar inte ditt beslut eller ersättning av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Om jag behöver anmäla ett varsel och har anställda med anställningsstöd, behöver jag göra något särskilt vid anmälan?

Nej, varsel ska anmälas utifrån antal arbetstagare som kan komma att beröras.