Extratjänst – när du vill anställa inom offentlig verksamhet eller ideell sektor

Jobbar du inom offentlig verksamhet eller en ideell sektor? Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid? Då kan extratjänst vara aktuellt.

För arbetsgivare inom

  • hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.
  • kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
  • kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter.
  • ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar registrerade trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

Anställ den som

  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • är nyanländ och har eller har haft etableringsinsatser.
  • är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Om anställningen

  • Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.
  • Den gäller för anställningar på heltid och deltid.

Mer information

Faktablad om extratjänst Pdf, 103 kB.