Snabbspår - få nyanländ arbetskraft snabbt

Det råder brist på arbetskraft i flertalet branscher. Snabbspår ger nyanlända med erfarenhet inom bristyrken en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden snabbare. Du gör en god insats och den du vill ta emot får chansen att använda sin värdefulla kompetens och utbildning.

Hur fungerar snabbspår?

Snabbspår riktar sig till nyanlända som har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke som det råder brist på i Sverige. Insatserna genomförs i en sammanhållen process och för vissa insatser kan du få ekonomisk ersättning från oss.

Du kan använda dig av snabbspår, om du som arbetsgivare kan erbjuda:

  • praktik för personer som behöver träning inom sitt yrke
  • praktik med fördjupad handledning för personer som deltar i etableringsuppdraget
  • en praktikplats med yrkeskompetensbedömning. Då lämnar du ett utlåtande om vad personen kan inom yrket och eventuellt behöver komplettera sin kunskap med
  • en person som studerar att lära sig nya saker på din arbetsplats. Då samarbetar du tillsammans med en utbildningsleverantör och lär ut vissa arbetsmoment som sedan dokumenteras.

Praktik och arbetsträning

Yrkeskompetensbedömning Pdf, 204 kB.

Ersättning och försäkring

Deltagaren kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Om deltagaren blir sjuk måste hen sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan hen inte få ersättning under sjukfrånvaron.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (information för arbetssökande)

Deltagaren är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten.

Ansökan om skadeersättning

Vanliga frågor och svar om snabbspår

Hur går jag tillväga för att erbjuda praktik?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en kandidat eller gå igenom processen för att anställa med snabbspår.

Vad är mitt ansvar som arbetsgivare under en praktik eller yrkeskompetensbedömning?

Praktiken eller yrkeskompetensbedömningen ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Arbetsgivaren måste kunna erbjuda praktikanten en lämplig handledare och ett intyg när praktiken är klar. Intyget ska beskriva personens kompetens inom yrket och eventuellt beskriva vilka kompletteringsbehov som finns. Intyget ska kunna fungera som en arbetsreferens för den arbetssökande och vara en hjälp för personen att hitta en framtida anställning.

Hur går yrkeskompetensbedömningen till?

Handledaren bedömmer personens yrkeskunskaper. Efter avslutad yrkeskompetensbedömning skriver handledaren ett intyg där yrkeskunskaperna beskrivs och eventuella kompletteringar föreslås. Intyget kan användas av praktikanten i sitt fortsatta jobbsökande. Bedömningen ger deltagaren erfarenhet och en referens på den svenska arbetsmarknaden.

Får jag som arbetsgivare någon ersättning?

Om praktiken genomförs i form av en yrkeskompetensbedömning under tre veckor så får arbetsgivaren en ersättning från oss på 800 kr per dag eller totalt 12 000 kr exklusive moms för treveckorsperioden. Syftet är att ersättningen ska täcka kostnaden för exempelvis handledningen under yrkeskompetensbedömningen.

Behöver jag som arbetsgivare stå för några kostnader?

Behöver den arbetssökande några särskilda arbetskläder bör du se till att det finns. Ersättningen du får vi yrkeskompetensbedömning ska kunna täcka såna kostnader.

Vem ansvarar för att beställa tolk?

Om det bedöms att det behövs en tolk kan vi ordna det.

Måste jag anställa personen när personen gått igenom snabbspåret eller genomfört en praktik?

Nej, det finns inget sådant krav.

Vad gör jag om det inte fungerar bra på praktiken eller yrkeskompetensbedömningen?

Då ska du kontakta din arbetsförmedlare. Praktiken eller yrkeskompetensbedömningen går alltid att avbryta om samarbetet inte fungerar.

Är den arbetssökande försäkrad under en praktik eller yrkeskompetensbedömning?

Ja.

Hur vet jag vad en utländsk examina innebär?

UHR, Universitet och Högskolerådet, utför bedömning av utländsk examina. UHR styrker omfattning, innehåll och äkthet. Den utländska utbildningen jämförs med en svensk examen och utbildningens inriktning beskrivs.

Vad gäller för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården?

Det krävs ingen särskild utbildning, examen eller legitimation för att göra en praktik där man går vid sidan om ordinarie personal och observerar inom hälso- och sjukvården. En sådan typ av praktik/auskultation kan liknas med den praktik som ingår i det ordinarie utbildningssystemet i Sverige för exempelvis apotekare eller tandläkare.