Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du kan få bidrag om du har en anställd med funktionsnedsättning som behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Om du har en anställd med synnedsättning kan du också få bidrag till inläsning på ljudmedier av facklitteratur i samband med en utbildning inom företaget.

Du kan få bidrag om du

  • har en anställd som behöver tolkning/inläsning av facklitteratur i samband med utbildning inom företaget,

Om bidraget

  • Bidraget ska hjälpa dig som arbetsgivare genom att kompensera för tolk- och inläsningskostnader när en anställd går en utbildning inom företaget.
  • Du inte kan få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning (Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap. 7§).
  • Du kan få bidrag på upp till 150 000 kronor per år. Du får inte bidrag för momsen om ditt företag är momsredovisningsskyldig.
  • Tänk på att den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få bidraget.

Vi gör en bedömning

Skicka in ansökningsblanketten om du har en anställd som behöver tolk/inläsning av litteratur i samband med utbildning inom företaget. Vi gör då en bedömning samt en arbetsgivarkontroll för att se om du kan få bidrag. Tänk på att din ansökan ska ha inkommit till oss i så god tid som möjligt för att vi ska hinna ta beslut innan utbildningen äger rum.