Hjälpmedel på arbetsplatsen när du har medarbetare med funktionsnedsättning

Om du har en medarbetare med funktionsnedsättning kan vi bistå med hjälpmedel, anpassningar och stöd på arbetsplatsen. Även du som är egen företagare och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd från oss.