Kandidater som du kan anställa med ekonomiskt stöd

Tänk i nya banor och bredda din rekrytering genom att se till allas möjligheter och förmågor. Du kan göra skillnad för personer som idag står längre ifrån arbetsmarknaden och hjälpa till så att de kan ta steget in eller tillbaka till arbetslivet.

Unga

Du kan få ekonomiskt stöd om du anställer en person som är mellan 20 och 25 år. Stöd vid yrkesintroduktion gäller från 15 år. Unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan bli en framtida tillgång för din verksamhet. Genom att lära upp en ung person inom ett yrke kan du på sikt säkra din framtida kompetensförsörjning.

Nyanlända

Att få ett jobb är en av de viktigaste utmaningarna för våra nyanlända invånare. Med hjälp av ekonomiskt stöd kan du hjälpa en person att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som vill arbeta och samtidigt lära sig svenska eller någon som varit i Sverige i max tre år utan arbete.

Vem räknas som nyanländ?

  • Har fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna.
  • Har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare.
  • Deltar i arbetsmarknadspolitik insats inom lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • Är arbetslös och någon gång under de senaste 12 månaderna varit anvisad till programmet för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • Har fyllt 20 år.
  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Så här ser processen ut

Direktöverförda Annonser Direktöverförda Annonser

Personer med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara allt från allergi till en rörelsenedsättning. I vissa fall behöver personen hjälpmedel eller anpassning av arbetsmiljön för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Idag har runt 600 000 personer någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Med vårt stöd kan du som arbetsgivare skapa rätt förutsättningar och hjälpa en person att ta tillvara på sin kompetens och förmåga.

Personer som gått arbetslösa en längre tid

När du ska anställa en person som varit utan arbete en längre tid kan det behövas extra stöd. Vi vill underlätta för verksamheter att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med hjälp av ekonomiskt stöd. På så sätt kommer värdefull kompetens tillbaka i arbete och du som arbetsgivare kan lättare anställa.