Nystartsjobb - en ersättning till dig som hjälper någon tillbaka i arbete

Du som söker värdefull kompetens och är beredd att lyfta blicken kan få stöd. Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit från arbetslivet en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

Vad är nystartsjobb?

 • Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare.
 • Nystartsjobb betalas ut när du anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare.
 • Personen du vill anställa måste uppfylla villkoren för nystartsjobb och vara inskriven som arbetssökande hos oss. Personen får inte vara anställd när vi tar beslut om din ansökan.

Hur mycket är ersättningen?

Ersättningen bestäms bland annat av vilket villkor arbetssökanden uppfyller. En handläggare kommer att göra en utredning om den du vill anställa uppfyller villkoren.

 • Ersättningsbeloppet motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.
 • Vid deltid minskar stödet proportionellt. Det innebär att när du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.

Information om arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Hur länge får jag ersättning?

Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen för ett år i taget. Hur lång tid du får ersättning beror bland annat på hur länge den person du vill anställa har varit från arbetslivet.


Vem kan få anställning med nystartsjobb?

Personen du vill anställa måste ha fyllt 20 år och vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det finns regler om vem du kan få stöd för. Ersättning för nystartsjobb kan bland annat ges för en person som:

 • ännu inte fyllt 25 år och varit frånvarande från arbetsmarknaden i minst 6 av de senaste 9 månaderna, eller
 • fyllt 25 år och varit frånvarande från arbetsmarknaden i minst 12 av de senaste 15 månaderna, eller
 • är nyanländ invandrare och arbetslös eller deltar i etableringsprogrammet, eller
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Fullständiga villkor i faktabladet om nystartsjobb Pdf, 149 kB. (Pdf, 149 kB)

Krav på dig som arbetsgivare

Bolaget måste vara registrerat i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 • Hela lönen ska betalas ut elektroniskt under hela perioden till den du anställer. Lönen ska också följa kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal i branschen.
 • Bolaget får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Bolaget får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Den du anställer får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten.

Bolagets firmatecknare eller annan behörig företrädare behöver signera ansökan med e-legitimation.

Kort film om nystartsjobb

film

Nystartsjobb

Arbetsgivare med egen erfarenhet av nystartsjobb berättar.

Så här går det till att ansöka om nystartsjobb

1. Hitta den person du vill anställa

Du hittar en person du vill anställa och som uppfyller villkoren för anställning med nystartsjobb. Om du vill ha hjälp med att hitta en kandidat kan du skicka en intresseanmälan och få hjälp av en arbetsförmedlare.

Gör en intresseanmälan

2. Skicka en ansökan

Du skickar en ansökan till oss för att anställa med nystartsjobb. Du kan även ansöka om förlängning.

3. Utredningen startar

Den du vill anställa får en digital enkät i Mina sidor. Enkäten innehåller information om anställningen som måste bekräftas. Ibland ber vi också om intyg.

4. Samtal från arbetsförmedlare

Inför beslutet ringer en arbetsförmedlare upp den som står som kontaktperson i ansökan. Samtalet kommer att handla om den anställning du erbjudit arbetssökanden och kontaktpersonen får möjlighet att ställa frågor.

5. Beslut

Vårt beslut om nystartsjobb skickas med brev.

Blanketter

Blanketter för dig som är arbetsgivare och vill ansöka om nystartsjobb eller förlänga ett pågående ärende. Du kan också hitta blanketter om förändringar i pågående anställningar med nystartsjobb. 

Blanketter för nystartsjobb