Handledning och utbildningsplan vid yrkesintroduktion

När du anställer med yrkesintroduktion behöver du och den anställda tillsammans göra upp en plan för hur utbildningen ska läggas upp. Det är även bra att fundera kring handledning på arbetsplatsen så att anställningen blir värdefull för båda.

Vad ska en utbildningsplan innehålla?

  • Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning.
  • Målet med utbildningen och handledningen.
  • Vem som ska vara handledare för den anställda på arbetsplatsen.

Anställningen ska innehålla minst 15 procent av handledning och utbildning och som mest täcka 25 procent av arbetstiden. Ni väljer tillsammans hur ni vill fördela tiden i utbildningsplanen. Om ni vill veta mer om hur det brukar se ut i olika branscher kan du alltid vända dig till din arbetsgivarorganisation.

När utbildningsplanen är gjord kommer facket att se över den och ta hänsyn till branschens riktlinjer.

Ändringar i planen

Om du vill ändra planen när anställningen är påbörjad, skickar du in en ny ansökan och bifogar den nya utbildningsplanen. Facket ser över den och vi tar ett nytt beslut om din ansökan.

Vad innebär handledning?

Handledning är viktigt att fundera över vid yrkesintroduktion, eftersom det hjälper den anställda att bättre förstå arbetsuppgifterna och få en bra introduktion till yrket. Här kan du läsa mer om handledarrollen och få värdefulla tips.

Kan jag förlänga stödperioden?

Du skickar in en förlängningsansökan till din lokala arbetsförmedling.

Vad behöver jag göra när perioden är slut?

Du ska lämna in en slutrapport till din lokala arbetsförmedling inom tre månader efter att yrkesintroduktionsanställningen avslutats. Det är för att se till att den anställda fått det stöd som ni kommit överens om enligt utbildningsplanen. Om den inte stämmer överens riskerar du att eventuellt bli återbetalningsskyldig.

Vilket branschavtal gäller?

Kontakta din arbetsgivarorganisation för att få reda på vilket branschavtal som finns inom just ditt yrkesområde: