Extratjänst – när du vill anställa inom offentlig verksamhet eller ideell sektor

Jobbar du inom offentlig verksamhet eller en ideell sektor? Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid? Då kan extratjänst vara aktuellt.

Kom igång så här

 1. Du skickar in en allmän intresseanmälan för att anställa med stöd. Du kan inte anmäla intresse för ett specifikt stöd.
 2. Vi tar emot din anmälan och en bekräftelse skickas till kontaktpersonen i din anmälan.
 3. En handläggare kontaktar dig och tillsammans kommer ni fram till hur ni kan matcha behoven. Du får också information om vad det innebär att anställa med stöd och om den fortsatta processen.

Läs mer om processen

Loading...

För arbetsgivare inom

 • hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.
 • kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
 • kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter.
 • ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar registrerade trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

Anställ den som

 • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
 • är nyanländ och har eller har haft etableringsinsatser.
 • är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Om anställningen

 • Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.
 • Den gäller för anställningar på heltid och deltid.

Intresseanmälan för alla våra stöd

Vilket stöd du kan få beror på vilket behov den arbetssökande har. Tillsammans går vi genom stöden för att se om det finns något som kan matcha era behov. Skicka in en intresseanmälan så kommer våra handläggare att kontakta dig. Är det så att du har en person du vill anställa som är ny i Sverige eller som varit arbetslös länge kan du ansöka om nystartsjobb.

Maxtiden förlängs 12 månader den 1 maj

Extratjänster kan förlängas i upp till 36 månader från den 1 maj. Tidigare var maxtiden 24 månader. Förlängningen gäller 12 månader i taget. Personer som tidigare haft en extratjänst upp till 24 månader kan ta del av stödet upp till 36 månader om de fortfarande tillhör målgruppen. Förlängningen är tillfällig och gäller till och med 31 december 2021.

Mer information

Faktablad om extratjänst (pdf, 154 kB)

Kontroll inför beslut om anvisning (pdf, 161 kB)