Anmäl ditt intresse

Anställ nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar.

Här får du som arbetsgivare hjälp med matchningen – och om
det behövs också ekonomiskt stöd.

Tjänst