Anmäl ditt intresse

Anställ nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar.

Här får du som arbetsgivare hjälp med matchningen – och om det behövs också olika former av stöd.

Gör en intresseanmälan

Tjänst