Frågor och svar om coronaviruset

UPPDATERAD 20 mars 11.00

Informationen på den här sidan gäller generellt för alla upphandlade tjänster hos fristående aktörer.

Hur ska vi förhålla oss i relation till regeringens rekommendation om att all vuxenundervisning ska genomföras på distans?

Svaret är uppdaterat:
Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar, så långt som det är möjligt, bedrivs via distanslösningar.

Ni som leverantör uppmanas att omgående förbereda och ställa om verksamheten. Ni behöver dokumentera hur ni, på en övergripande nivå, tänker genomföra omställningen då Arbetsförmedlingen kommer att begära in denna dokumentation.

Ytterligare information kommer att sändas till Arbetsförmedlingens registrerade kontaktpersoner hos leverantörer med avtal.

Hur gör vi om en deltagare har sjukdomssymptom?

Om deltagaren har coronaliknande symtom ska hen sjukanmäla sig. Du skickar en avvikelserapport om frånvaro som vanligt.

Får en deltagare ersättning vid aktiviteter på distans?

Så länge en deltagare har beslut om deltagande i program gäller samma villkor för ersättning även om deltagaren utför uppgifter på distans.

Får en deltagare ersättning vid sjukskrivning?

Ersättning till deltagare som är sjukanmälda hanteras av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Får jag som leverantör ersättning i samtliga fall och situationer där jag följer Arbetsförmedlingens rekommendation med att ha deltagare på distans som är försedd med uppgifter och aktiviteter?

Ja, ersättning utgår till dig som leverantör.
Det är viktigt att deltagarens arbete följs upp löpande under tiden.